Kvoterne i Ferieplan er prioriteret i en bestemt rækkefølge, hvor hovedreglen er, at de kvoter, som har den korteste løbetid, prioriteres først. Dette for at sikre, at indestående på de forskellige kvoter anvendes inden de forfalder til udbetaling.

 

Det er naturligvis et gode, men desværre har godet en bagside. Den prioriterede rækkefølge anvendes nemlig også, når systemet tildeler frihed til LKF, som har stået på venteliste.

 

Det betyder, at man som LKF kan opleve, at man får tildelt frihed fra en anden kvote, end den man har søgt fra. Det er i sagens natur uhensigtsmæssigt i et system som i sit udgangspunkt er selvforvaltet.

 

Det er derfor aftalt, at LKF – hvis systemet, ved tildeling af frihed fra en position på venteliste, har lavet kvotetræk fra en anden konto end ønsket – kan henvende sig til sin tjenestefordeler og få dette rettet.