Dansk Jernbaneforbund oplyser, at antallet af arbejdsskader anmeldt / videresendt til forbundet, er faldet markant. Det burde jo være en positiv nyhed, i hvert fald hvis faldet afspejler virkeligheden, men det er formentlig ikke tilfældet.

 

Historisk set er det sådan, at et større antal af de arbejdsskader, der anmeldes i virksomhederne (herunder i DSB) ikke er blevet videresendt til forbundet. Der er grund til at tro, at den tendens er forstærket markant efter maj 2018, hvor den fælleseuropæiske GDPR-forordning trådte i kraft, idet GDPR – som bekendt – gør det meget vanskeligt at sende, registrere og opbevare persondata, også i situationer, hvor det reelt er til ens eget bedste.

 

Heldigvis er det ikke helt så kompliceret, som først antaget. Det enkelte medlem kan – når medlemmet modtager kvittering for registrering af anmeldelsen – blot videresende denne mail. I LPO har vi, for at så få som muligt involveres, besluttet at alle anmeldelser sendes direkte fra medlemmet til vores ”arbejdsmiljømand”, områdegruppebestyrelsesmedlem, Hans S Merstrand.

 

Kvittering for anmeldelse sendes til: hamer@dsb.dk. Husk at skrive i mailen, at persondata må deles med forbundets arbejdsskadesagsbehandler, så sørger Hans for videresendelse til forbundet.

 

Og så lidt forventningsafstemning. Det primære mål med nærværende er at sikre, at forbundet har viden om anmeldte sager, så de kan danne sig et overblik over omfang og trends og agere ud fra den viden. Er der f.eks. en ulykke i overkørsel, kan forbundet gå ud i offentligheden og fortælle, at der sidste år var X antal anmeldte arbejdsskader i forbindelse med nærved-hændelser i danske overkørsler. Er registreringen god nok, kan DJ endda melde ud i forhold til den enkelte overkørsel eller strækning. Den type af oplysninger er vigtige for at få landets beslutningstagere i tale.

 

Men det handler også om at sikre, at forbundet hurtigst muligt får tilsendt de sager, hvor der viser sig et behov for videre behandling i ”systemet”. I disse sager er det naturligvis vigtigt, at forbundets arbejdsskadesagsbehandler involveres tidligst muligt.