Jobbet som lokomotivfører indebærer, at man er i risiko for at blive involveret i alvorlige hændelser som påkørsler, uheld og ulykker.

 

Oplevelserne kan være voldsomme og har nogle gange en karakter, hvor både beredskab, politi og endog havarikommissionen kan blive involveret.

 

Det er ikke meningen, at man skal stå alene i tilfælde af alvorlige uheld og ulykker.

 

Kontakt i sådanne situationer din / dine lokale TR. I tilfælde af egentlige jernbaneulykker opfordrer vi dig til at kontakte Dansk Jernbaneforbund på deres vagttelefon: 70203613.

 

Udtal dig aldrig på stedet, mens du er rystet og alene. Slet ikke hvis du får en oplevelse af, at du er anklaget / sigtet eller risikerer at blive gjort ansvarlig for uheldet / ulykken. Man får nogle gange sagt noget, som man fortryder efterfølgende.

 

Pas på dig selv til der kommer nogen, der kan tage sig af dig. Ofte vil det være en gruppeleder, der er første DSB-medarbejder på stedet (ud over evt. togpersonale). Selv om det er gode folk, som gør et godt arbejde, kan der være en interessekonflikt og det er ikke deres rolle at være bisidder.

 

Men du har naturligvis ret til en bisidder – brug den. Kan du ikke få fat på din / dine lokale TR så kontakt:

  • Områdegruppeformand Peter Kanstrup på 24687327 eller
  • Områdegruppenæstformand Ebbe Drögemüller på 24688310

 

Skriv gerne disse numre, nummeret til DJ og nummeret på din / dine lokale TR ind i kontakter i din arbejdstelefon. Så er de der, hvis uheldet er ude.