Nedenstående udsendes på vegne af – og i samarbejde med – vores arbejdsmiljørepræsentanter:

 

Vask af frontruder på vores materiel har en årrække været et tilbagevendende problem især om sommeren, hvor der er mange insekter i luften og problemet har været italesat af arbejdsmiljøorganisationen siden 2016.

 

Der har ifølge vores oplysninger være arbejdet på løsninger gennem flere år, uden inddragelse af medarbejderrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter og uden et resultat, der kunne bruges.

 

Som vi ser det, er problemet opstået efter en kontraktændring i forbindelse med rengøring af vores arbejdsplads; førerrummene. Efter sidste APV 2021 blev der nedsat en rengøringsgruppe under AMU-2 i arbejdsmiljøregi. Denne arbejdsgruppe er endelig kommet så langt, at der forhåbentlig kan findes en acceptabel løsning. Ifølge vores oplysninger er det nu en del af den daglige rengøring af førerrummene på MF og ER, at frontruderne rengøres indvendig og udvendigt en gang i døgnet af rengøringspersonalet fra ISS.

 

Der er ligeledes iværksat, som et pilotprojekt, at A-førerne i Næstved rengør frontruder udvendigt på EB og DD, når de holder i Næstved natten over. Denne opgave skal også løses af rengøringspersonalet fra ISS, når kontrakten kommer på plads.

 

Samtidig er det tanken, at der på strategiske steder rundt omkring i landet, opstilles børster på ikke ledende fiberstænger og spande med vand og sæbe, så vi lokomotivførere selv får mulighed for at rengøre frontruden i løbet af dagen, hvis der opstår behov for dette. Tiltaget ventes iværksat inden længe, når alle formalia er helt på plads. Det skal kraftigt understreges, at det at rengøre sin frontrude ikke er en planlagt arbejdsopgave for en lokomotivfører i drift, men et tilbud om hjælp til selvhjælp.

 

Det er altid os lokomotivførere, der har ansvaret for, at vores tog kan fremføres på forsvarlig vis.

Her gælder selvfølgelig også, at man kan se tilstrækkeligt ud af sin frontrude. Kommer man ud og skal klargøre et tog om morgenen, hvor frontruden tydeligvis ikke er rengjort for nylig, bør man indmelde dette via DDI – lokomotivførerrapport, hvor der under punktet: “hændelse” er mulighed for at markerer “øvrig rengøring”, samt vedhæfte et billede.

 

Samtidig vil vi opfordre til, at man sender en kopi både af billede og indmeldingen til sin lokale arbejdsmiljørepræsentant. Dette giver bedre mulighed for arbejdsmiljøorganisationen for at følge op på problematikken, samt få et overblik over omfanget.