Som det fremgår i lederen i Det Blå Blad 3-2023 (nederst) tog vi i LPO medio august fat på forhandlingerne med DSB vedr. tillæg til LKF K gældende for tjenester, hvor LKF K underviser / instruerer andre, dette uanset om det er nye lokomotivførere, andre lokomotivførere under litrauddannelse, infrastrukturkendskab, eller lign. eller efteruddannelse EUP.

 

Parterne endes om, at LKF K med virkning fra 1. oktober 2023 vil modtage et tillæg pr. tjenester på 187,00 kr. i ovenstående situationer. Derudover vil tillægget også blive ydet, når LKF K udfører førerrumstilsyn, idet det er forventningen, at dette vil blive en ny opgave for nogle vores dygtige kørelærere. Du kan læse nærmere på Drift F&R’s nyhedsportal (link kan kun tilgås fra en DSB-enhed).

 

Tillægget vil fremover blive reguleret sammen med øvrige genetillæg på Jernbaneoverenskomsten.

 

Det er samtidig aftalt, at nærværende aftale ikke er en hindring for, at dem, der i dag udfører førerrumstilsyn (primært førstelinjelederne), fortsat kan gøre det, men vi forventer, at aftalen (og formentlig også myndighedskrav) på sigt vil medføre, at opgaven i udgangspunktet alene udføres af LKF K.

 

Du kan læse den nye aftales fulde ordlyd her.