Vedr. klargøring af tog til tunnelkørsel (TUC)

Siden marts 2013 har LPO DSB i forskellige samarbejdsfora rejst problemerne vedr. retningslinjer for TUC. Baggrunden var, at korrigeringen var begyndt at placere TUC i tjenester og på depoter, hvor lokomotivførerne normalt ikke udførte disse opgaver. Samtidig var der i planlægningen intentioner om, at der fra K 14 også skulle udføres TUC på depoter, som ikke tidligere havde udført denne arbejdsopgave.

På trods af flere henvendelser fra LPO DSB til ledelsen, var der ingen reaktion. Den 28. november var der stadig intet sket, og LPO DSB meddelte derfor, at ledelsen så måtte fjerne de opgaver i tjenesterne, som lokomotivførerne ikke var ordentligt instrueret i.

Nu fik ledelsen pludseligt travlt. Der var trods alt kun 14 dage til køreplansskiftet. DSB Sikkerhed har nu udgivet Sikkerhedscirkulære 159/2013 omhandlende stort tunneltjek og lille tunneltjek. Cirkulæret bærer desværre præg af at være udarbejdet i hastværk. Endnu engang vælger DSB at skrive sig ud af et sikkerhedsproblem.

LPO DSB vil gerne understrege, at alle lokomotivførere selvfølgelig skal rette sig efter et sikkerhedscirkulære, uanset kvaliteten af dette. Da ansvaret nu alene er lagt i driftspersonalets hænder, og DSB’s sanktionssystem stadig er fuldt virksomt, skal der lyde en kraftig opfordring til, at alle sætter sig grundigt ind i cirkulæret. Er der ikke tid nok i forberedelsen af en tjeneste med TUC, så husk at underrette driftscenteret. Så kan de disponere en afløser, så togene ikke bliver forsinket.

LPO DSB har desuden meddelt, at der efter vores mening ikke er afsat tid nok i tjenesterne til hverken det store eller det lille tunneltjek. Det har ledelsen, i skrivende stund, valgt ikke at gøre noget ved. Husk, at sikkerheden kommer før alt andet. Skulle et tog blive forsinket pga. tunneltjek, er det meget beklageligt, men en naturlig konsekvens.

Vær opmærksom på, at tunneltjeklisten (tidligere Q rapport) er et sikkerhedsdokument som er lige så juridisk bindende som en bremseseddel. Udfyld den derfor med omhu inden underskrift.