Der har efterhånden længe, både i medlemskredsen og i LPO været et ønske om, at indestående timer på kontoen ”Ny UA” kunne søges ud over udløbsdatoen d. 30. september, hvor timerne / kontoen konverteres til gammel UA.

 

Ønsket deles af DSB, men har ikke været muligt at implementere, idet ændringen kræver en tilpasning i SAP-systemet, hvilket har forholdsvis lange udsigter.

 

Der har d. 22. september været en drøftelse omkring mulige løsninger. Mødet viste, at der er flere brugbare modeller. Det er i skrivende stund uklart, hvilken model, der vælges, men fælles for dem er, at de:

  • Sikrer, at der kan søges ud over d. 30. september (første gang i 2022)
  • Kan indfases i det kommende år

 

Mere om dette følger i foråret / forsommeren 2022.

 

Med hensyn til den konto, der fra d. 1. oktober hedder gammel UA, henledes opmærksomheden på, at uansøgte UA-timer fra denne konto, kan varsles til afholdelse (det vi andre kalder tvangstildeles) efter d. 1. december. Friheden skal i så fald varsles senest 28 dage før og skal anvises i tilknytning til anden frihed, inkl. sove- og hviledage, jf. LKF-håndbogen, s. 7.

 

Tænker du i den forbindelse, at du har mere forstand, end din tjenestefordeler, på, hvor din UA-frihed skal placeres, vil vi hermed opfordre dig til at få timerne søgt. Husk at du kan bruge gammel UA helt frem til d. 30. april 2022.