Folie på indersiden af frontruder

Efter stormen d. 5.-6. december påkørte MQ 4115 et væltet træ på Svendborgbanen. Ved kollisionen blev frontruden ødelagt og et meget stort antal glassplinter blev slået af frontrudens inderside og ud over lokomotivføreren, førerbordet og førerrummet.

På baggrund af denne hændelse har førerrumsgruppe 3.2 på mødet d. 18. december besluttet følgende tiltag for at imødegå hændelser med glassplinter ind førerrummet.

  • Folie på indersiden af frontruden monteres i de resterende MQ, efter samme skabelon som prototypen i MQ 4127
  • Der indhentes en status på montering af folie på øvrige litra.
    • For litra ER, ET, MF, MG og MP følges op på det allerede vedtagne omkring montering af folie på inderside af samtlige frontruder (monteringen er efterfølgende blevet bekræftet overfor LPO)
    • For øvrige litra vil førerrumsgruppe 3.2 vurdere behov og ud fra den vurdering iværksætte en handlingsplan.