Der har den 4. og 5. december været afholdt forhandlinger mellem DSB og repræsentanter fra områdegrupperne TPO, LPO S-tog og LPO DSB.

 

Forhandlingerne omhandlede arbejdstid (skubbeweekender og tidslommer) og medarbejderindflydelse.

 

Det er desværre ikke muligt at orientere om detaljer i forhandlingerne. Det kan dog oplyses, at parterne er enige om at fortsætte forhandlingerne.

 

Næste forhandlingsmøde er aftalt til d. 17.-18. december.