Ferievalg:

DSB har som bekendt opsagt alle vores lokalaftaler, herunder også ferieaftalen.

 

Ledelsen har tillige meddelt, at de fremover vil stå for tildeling af ferie til lokomotivpersonalet. I den forbindelse har ledelsen bedt om at få udleveret de lokale ferierokeringer. LPO DSB har meddelt ledelsen, at dette ikke vil ske.

 

Ferierokeringerne er en del af de lokale ferieregler. Ferieregler, som er vedtaget af lokomotivpersonalet på de lokale generalforsamlinger og som hidtil har været anerkendt af ledelsen. Disse ferieregler omhandler ikke kun ferierokeringer, men også ofte regler om anden søgerunde, annulleringer af ferie, ventelister, mv. Samtidig sikrer de lokale ferieregler, at der er fuld gennemsigtighed i ferietildelingen.

 

Intet tyder på, at ledelsen vil respektere de lokale ferieregler. De vil blot pille noget ud, som de p.t. mener, de kan bruge. Det tager LPO DSB stærkt afstand fra. De lokale ferieregler er udviklet igennem mange år på de enkelte depoter, og kan ikke bare tages ud af sammenhæng og bruges i tilfældige dele ud fra et tilfældigt ledelsesbehov.

 

Ledelsen har meddelt, at de er i besiddelse af nogle af de lokale rokeringssystemer, men ikke alle. Uagtet denne væsentlige mangel, insisterer de nu på at gennemføre det forestående sommerferievalg. Med afsæt i ledelsens handlinger i almindelighed er det måske ikke så overraskende. Det er det til gengæld, at man uden information og dialog reducerer antallet af ferieuger i sommerferien fra 4 til 3. Samtidig er der en kraftig beskæring af ferierækkerne i de attraktive perioder. Det betyder, at rigtig mange lokomotivførere ikke kan få den forventede ferie med familien. Læg dertil at det er uklart, hvorledes ferien tildeles, og om det overhovedet går retfærdigt til. Den åbenhed og gennemsigtighed der var, da medarbejderrepræsentanter stod for ferievalget og de lokale ferievalgsregler var gældende, er ganske enkelt fjernet.

 

Turvalg:

Som med ferien har DSB besluttet, at medarbejderindflydelsen ikke er noget, som har værdi. DSB har i skrivende stund igangsat turvalget, og ligesom med ferien er der mange uklare forhold. Forhold som normalt aftales mellem ledelsen og LPO DSB / lokalgrupperne. Forhold som gør, at turvalget næppe vil kunne foregå korrekt og åbent.

 

LPO DSB beklager ledelsens beslutning. DSB har, uden dialog, opsagt alle aftaler. Og DSB har uden forudgående dialog fjernet medarbejderindflydelse på væsentlige punkter som ferie og ture. DSB har valgt konfrontation i stedet for samarbejde. Og kaos i stedet for ro. Ansvaret for den usikkerhed og frustration, der nu hersker hos lokomotivpersonalet og deres familier, bæres alene af ledelsen.