LPO modtager mange henvendelser omkring korrigeringsreglerne.

 

Selve reglen er sådan set simpel nok, og især punkt 2 og 3 ligner langt hen ad vejen den gamle korrigeringsregel, bortset fra, at der dengang kunne korrigeres indtil 5 dage før.

  1. En tjeneste må korrigeres med 90 min indtil 28 dage før
  2. En tjeneste må korrigeres med 45 min fra dag 28 og indtil 8 dage før
  3. En tjeneste må ikke korrigeres senere end 8 dage før.

 

Korrigeringsreglerne omhandler alene start og sluttid. Indholdet kan altid korrigeres.

 

Men så er det nok også slut med det simple. Korrigeringen skal altid ses op imod den oprindelige tjeneste. For lokomotivførere i tur, er det de tjenester, der er i turen, når den udsendes før dens ikrafttræden primo januar. Der udsendes ikke turrettelser og højtidsture. For lokomotivførere i reserven er det den tjeneste, der bliver bekendtgjort på arbejdssedlen senest 10 dage før, eller som tidligere end det, er aftalt med tjenestefordeleren og bekendtgjort i forbindelse hermed.

 

At korrigere betyder.: ”at ændre”. Tjenester kan altså ændres med det antal minutter og de frister, som står øverst i denne info. Ændringen kan både være en forlængelse, en forkortelse og en forflyttelse, eller en kombination.

 

En tjeneste kan godt korrigeres flere gange, men korrigeringen kan aldrig overskride de 90 min indtil 28 dage før. Har man en tjeneste i tidsrummet 08:00-16:00, kan korrigeringen aldrig rykke tjenesten før kl. 06:30 eller senere end 17:30 og den samlede korrigering (forflyttelse, forlængelse, forkortelse) i dette tidsrum kan aldrig overstige 90 min. Efter dag 28 indsnævres ”vinduet” til 45 min i forhold til tidsrummet kl. 08:00-16:00, så ”vinduet” nu i stedet hedder 07:15-16:45. Indsnævringen gør ikke en evt. korrigering på mere end 45 minutter, lavet i ”90-minutters vinduet” ulovlig, men forhindrer naturligvis, at den kan forlænges yderligere. Det er altså ikke først 90 min i det ene ”vindue” og så 45 min i det næste ”vindue”.

 

Bemærk at korrigeringsreglerne – i modsætning til tidligere praksis – også omhandler forkortelser af tjenester. Årsagen hertil er, at forkortelser af tjenester påvirker 3 md. normen (og de max. 160 timer på 4 uger), således, at der kan arbejdes mere andre dage. Da det således ikke længere er ”gratis” at få sin tjeneste afkortet, har det været nødvendigt at begrænse afkortningsmuligheden.