LPO får jævnligt henvendelser om, hvorledes LKF skal forholde sig, når det af arbejdssedlen fremgår, at der skal holdes pause, men der er hverken afløsning eller spadseretid.

 

Det fremgår af Jernbaneoverenskomsten, lokomotivførere persontransport §1, stk. 3 (side 47), at: ”Under pauser har lokomotivføreren fortsat ansvaret for trækkraften, hvis denne forlades, og der ikke har fundet personaleafløsning sted”.

 

Der er således ikke tvivl om, at det overenskomstmæssigt er muligt at holde pause uden afløsning har fundet sted.

 

Men – for der er et stort men – der er i ODI nogle krav til, hvad der kræves for at trækkraften kan forlades (motorstop, evt. fremmednet tilslutning, aflåsning, osv.). LPO har meget tidligt i forhandlingsforløbet frem mod nye lokalaftaler gjort opmærksom på dette, og har egentlig også haft en forventning om, at der skulle laves en aftale og instruks a la tidligere omkring skriftlig overlevering. Og en forventning om at der – når det var på plads – skulle laves en tidsmåling af opgaven.

 

Dette er som bekendt ikke sket, og der findes derfor p.t. ikke anden ODI-instruks end instrukserne vedr. afslutning og klargøring. Tiden hertil fremgår af bilag 1 til arbejdstidsaftalen.  Tiden skal i logisk konsekvens heraf tillægges pause – i øvrigt sammen med spadseretid til / fra pauselokalet. Er den nødvendige tid (pausens længde + spadseretid + tekniske tider) ikke til rådighed, kontakt da Driftslederen / Driftscenteret for en løsning.

 

Husk i øvrigt også, at kontakte / aftale med stationsbestyreren når du går fra tog, som holder i områder omfattet af sikringsanlæg

 

LPO får også nogle henvendelser fra LKF, som kommer til et tog, som ikke er klargjort, og hvor der ikke er en kollega, man kan afløse. LKF er i den situation nødt til at klargøre toget, jf. ODI. Husk at underret Driften og evt. stationsbestyreren om forholdet, da det ofte fører til, at toget bliver forsinket.

 

Oplever du, at du ikke bliver afløst, hvor afløsning fremgår af arbejdssedlen, kontakt da altid Driften og aftal det videre forløb. Er du nødt til at forlade trækkraften uden afløsning, sørg da altid for, at toget afsluttes, jf. ODI.