På LPO’s repræsentantskabsmøde d. 25. april 2022 blev nedenstående forslag henvist til videre arbejde i områdegruppen.

 

  1. Der skal laves en lokalaftale som muliggør flere nattjenester for lokomotivpersonalet, som kører i reserven, hvis det personligt ønskes.
    • Der er p.t. drøftelser med Planlægning med henblik på implementering af et pilotprojekt i Fredericia gældende fra K23.
  2. Reglen om fridagslængde på 40 timer ændres til 36 timer.
    • Der har været drøftelser med DSB med henblik på at ændre fridagslængden til de 36 timer, som var gældende i det tidligere aftalegrundlag, men hvor overgangen mellem to døgns hovedtjenester samtidig forlænges til 12 timer. Drøftelserne har indtil videre ikke ført til et resultat.
  3. Udligningstillæg LKF K (kompensation for mistet tillæg)
    • Områdegruppen anmoder i første omgang de lokale TR (på Kh, hvorfra forslaget stammer) om at tage en række drøftelser med lokale LKF K. Dette både for at sikre en forventningsafstemning og indsamle input til det videre arbejde. På baggrund heraf vil områdegruppebestyrelsen formulere konkrete forslag og tage den videre drøftelse med DSB.

 

Der henvises i øvrigt til referatet fra RM22