LPO er på baggrund af et par konkrete henvendelser blevet opmærksom på, at Trafikstyrelsen tilsyneladende har ændret praksis i forhold til selvdeklarationen, som udfyldes i forbindelse med helbredsgodkendelser.

 

Man er forpligtiget til at oplyse alkoholindtag pr. uge. Det er der ikke noget nyt i og man skal naturligvis udfylde feltet, så det, der står, er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Udfordringen er imidlertid nok, at meget få løbende holder øje med deres præcise alkoholindtag pr. uge over en længere periode og derfor angiver et anslået antal gennemsnitlige genstande.

 

Uden at bevæge os ud i gisninger og udokumenteret tankespind, tør vi godt påstå, at der i medlemskredsen er kollegaer der – formentlig i mangel af et bedre bud – i den forbindelse har skævet til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som tidligere var 21 genstande om ugen for mænd og 14 for kvinder.

 

Sundhedsstyrelsen har imidlertid i marts 2022 ændret anbefalingen, således den nu hedder maks. 10 genstande pr. uge. Og noget kunne tyde på, at Trafikstyrelsen i deres vurdering har valgt at lægge sig op ad dette. Vi har i hvert fald fået henvendelser fra kollegaer, som har skrevet det, de altid har skrevet, på selvdeklarationen (og som tidligere var indenfor Sundhedsstyrelsens anbefaling), men som nu er blevet mødt med krav om, at egen læge skal redegøre for, at de pågældende ikke har et alkoholproblem!

 

Et sådan pålæg vil uden tvivl, af de fleste, blive opfattet som irriterende og nok også urimeligt. Og selv om det næppe vil være et problem at få lægens vurdering, kan det være tidskrævende at få dokumentationen på plads, ligesom det naturligvis ikke er rart at blive mistænkt for alkoholisme. Slet ikke hvis årsagen er, at man blot har skrevet det, man plejer …