Året 2019 går på hæld og det er tid både at gøre status, og samtidig kigge lidt fremad.

 

Det år, der nu rinder ud, har været fyldt med prøvelser for lokomotivførerne i DSB. Et år præget af uro og konflikt. Men også et år, hvor det trods alt lykkedes at lande nogle fornuftige lokalaftaler omkring arbejdstid, ferie, mv.

 

Desværre gør en underskrift på en aftale ikke, at medarbejdernes tillid til ledelsen med et trylleslag vender tilbage, hvilket også fremgik af efterårets trivselsundersøgelse. Det bliver en lang og sej kamp, ikke bare de kommende måneder, men nok også de kommende år. En kamp, som p.t. kompliceres af, at vitale funktioner i DSB ligger ned. Kvoter og frihedssaldi roder fortsat, og en tilfredsstillende løsning står ikke lige for. Og hvad værre er. Det administrative rod gør, at flere af de ting, som blev aftalt i sommers, fortsat ikke er gennemført.

 

Det glade budskab er, at virksomhedens ledelse er blevet mere lydhør og løsningsorienteret i forhold til de mange udfordringer, og de mange løse ender, de nye lokalaftaler har afstedkommet. Vi arbejder – sammen med ledelsen – på fuldt tryk for at finde løsninger. Ud over, at man som medarbejder naturligvis skal vide, hvilke regler der gælder, skulle arbejdet også gerne munde ud i en genoplivning af lokomotivførerhåndbogen, hvor regler og tolkninger kan findes og læses. Fælles forståelse af de regler, der ligger til grund for lokomotivførerens arbejdsdag, er helt afgørende for at skabe rolige og trygge rammer for den enkeltes arbejdsdag.

 

Vi glæder os også over, at der tilsyneladende er kommet en fælles forståelse af, at vi – ledelsen og tillidsrepræsentanterne – selv skal løse vores uenigheder internt i virksomheden i stedet for at sende alle udeståender til afgørelse i faglig voldgift / det arbejdsretlige system. Det bliver sikkert ikke let, men forsøget skal ikke være uprøvet.

 

På søndag går vi – når de nye turskifter træder i kraft – fuldt og helt over på den nye arbejdstidsaftale. Eller rettere alle de virksomhedsdikterede overgangsordninger forsvinder. På grund af de tidligere nævnte udfordringer med implementering af de nye regler i DSB’s systemer, vil der fortsat være en række midlertidige- / overgangsbestemmelser. Mere om disse følger i starten af det nye år.

 

Og så ser vi i disse dage i LPO’s daglige ledelse ellers frem til at komme rundt på depoterne og hilse på medlemskredsen i forbindelse med lokalgruppernes generalforsamlinger, som afholdes i perioden 15. januar – 6. februar.

 

Med håbet om, at 2020 vil byde på mildere vinde end 2019, ønskes alle et godt nytår.