I fortsættelse af medlemsinformation nr. 25-2022, pkt. 1: ”Der skal laves en lokalaftale som muliggør flere nattjenester for lokomotivpersonalet, som kører i reserven, hvis det personligt ønskes”, er der nu opnået enighed med DSB Personaleplanlægning om et pilotprojekt gældende for reserven og rene reserverammeture i Fredericia i K23.

 

Pilotprojektet giver mulighed for at forrette flere nattjenester end de 7 nattjenester pr. kalendermåned, som fremgår af overenskomstens regler (Lokomotivpersonale persontransport §1 stk. 1), dog må der stadig kun forrettes 2 på hinanden følgende nattjenester.

 

Pilotprojektet vil – som før nævnt – kun omhandle lokomotivpersonalet som kører i reserven og rene reserverammeture med tjenestested Fredericia. Det vil sige, de almindelige ture for lokomotivpersonalet med tjenestested Fredericia er ikke omfattet. I konsekvens heraf er de faste ture, hvor der er lagt 2 reserveuger ind, heller ikke omfattet af pilotprojektet.

 

Muligheden for at forrette flere nattjenester end de 7 pr. måned, er frivillig. Hvis man ønsker at deltage i projektet, indgås en skriftlig aftale mellem den enkelte lokomotivfører/lokomotivfører (K) og lederen for tjenestefordelingen.

 

Pilotprojektet evalueres i juni måned 2023. Hvis den ene, eller begge parter, ønsker det, kan pilotprojektet ophøre 22 dage efter evalueringen. Ligeledes kan den enkelte medarbejder, som deltager i pilotprojektet træde ud af aftalen med 22 dages varsel.