DSB har, som mange nok allerede har læst i mail af 6. oktober, nu indført et nyt begreb for rådighedsvagter, benævnt RDO. Jf. mailen er RDO en 1 til 1 erstatning for hele RDX-tjenester uden andet indhold. RDO-tjenester er placeret af tjenestefordelingen, så den kan gøre gavn senere i processen eller i driftsdøgnet.

 

Ændringen er lavet for, at DSB kan få et bedre overblik over den aktuelle personalesituation, både her og nu og når der dannes prognoser.

 

Alt dette er jo ganske fint om end der jo nok er enkelte lokomotivførere der undrer sig over, at DSB har brug for at opfinde et nyt begreb for at få et overblik over, hvor mange lokomotivførere, der er til rådighed for driften.

 

LPO har ingen speciel holdning til, hvordan virksomheden bruger forskellige systemer og hvilke betegnelser, der i den forbindelse opfindes, så længe indgåede aftaler og overenskomsten overholdes. Vi kan dog godt blive bekymrede, når vi kigger på kvaliteten af DSB’s øvrige IT-systemer og de (gen)beregninger der gøres i disse. Kan vi nu stole på de RDO ”sparetal”, vi nok må forvente at blive præsenteret for i en kommende Robust 2 sparerunde? Her har LPO derfor brug for din hjælp til at tallene bliver så rigtige som muligt.

 

RDO eller rettere ”Rådighed overskud” er, som sidste ord siger, tjenester (og personale) der på det tidspunkt, rådigheden oprettes, er i overskud. I den forbindelse er det vigtigt for LPO at opfordre til følgende:

 

Skulle du på din arbejdsseddel komme ud for at blive tildelt en RDO, er det ekstra vigtigt at du, hvis du bliver tildelt arbejde (som selvfølgelig altid føres på arbejdssedlen) sikrer dig, at den eventuelle rest, der er tilbage af din rådighed, noteres som RDG eller RDX på arbejdssedlen, idet du jo nu ikke længere er i overskud. Dette med baggrund i, at RDO jo nok på sigt skal bruges til at optimere antallet af rådigheder – og måske på sigt antallet af lokomotivførere.

 

Tildeles man en RDO-tjeneste kan man naturligvis også overveje muligheden for at søge / afvikle noget af sin opsparede frihed denne dag. Skal man følge logikken omkring RDO-tjenester, er lokomotivføreren jo i overskud og tildeling af frihed vil derfor kunne ske uden større besvær. På denne måde hjælper vi også virksomheden med at afvikle frihed, hvilket må være i alles interesse.