LPO får en del henvendelser fra medlemskredsen omkring opgaven med at få afprøvet den nye uniform.

 

Afprøvningen skal foretages i arbejdstiden, hvor der er plads i tjenesten, herunder på rådigheder, hvor det dog skal ske i samråd med Driftslederen. Tiderne bookes jf. den information, der er udsendt fra DSB.

 

Du skal ikke anvende hverken dine pauser eller din fritid til afprøvningen, hvilket ledelsen også klart har tilkendegivet overfor den faglige organisation.

 

Er det ikke muligt for dig at booke en tid på dit hjemdepot eller et sted, hvor du har ophold (tid i overskud), skal afprøvningen ske på anden vis.

 

I henhold til vores oplysninger vil du i så fald blive kontaktet af din leder.