I forbindelse med de nyligt overståede medlemsmøder blev der spurgt ind til forskellen på omsorgssamtaler og fraværssamtaler. Flere medlemmer var, på baggrund af nogle konkrete sager, blevet i tvivl om, hvornår man kan gøre krav på en bisidder.

 

Omsorgssamtaler er et nyt begreb, der blev indført i forbindelse med den seneste revision af DSB’s fraværspolitik. Ideen var – og er – at indføre en mere uformel samtale mellem leder og medarbejder. Omsorgssamtaler skal, som navnet antyder, betragtes som udtryk for omsorg fra virksomhedens side. Samtalen handler i konsekvens heraf om medarbejderen, dennes fravær og hvad virksomheden kan gøre i den konkrete fraværssituation. Samtalen har ikke ansættelsesretlige konsekvenser og medarbejderen har derfor ikke ret til en bisidder. Til gengæld gennemføres samtalen uden notat til personaleakterne. Lederen må (naturligvis) gerne tage noter til sig selv, men bør – hvis noter tages – gøre medarbejderen opmærksom på, at noterne er til eget brug.

 

Ved fraværssamtaler er der ikke noget nyt under solen. Samtalen er en indkaldt samtale, hvor det fremgår af indkaldelse, hvad samtalens årsag er. Medarbejderen har ret til at fremsætte krav om en bisidder, da samtalen kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Lederen har notatpligt og samtalenotatet lægges i pågældende medarbejders personaleakter.

 

DSB’s gældende fraværspolitik fra november 2020 kan læses her (kan kun tilgås fra en DSB-enhed).