Statsansatte, herunder tjenestemandsansatte lokomotivførere i DSB, der er fyldt, eller fylder, 62 år i 2022, har i henhold til OK21 på statens aftaleområde (CFU-forliget) ret til at optjene seniorbonus fra d. 1. januar 2022.

 

De tjenestemænd, som er omfattet af ovenstående aftale om seniorbonus, skulle på nuværende tidspunkt have modtaget en mail fra DSB, hvori der er et link til en blanket, som kan anvendes, hvis man ønsker at konvertere bonussen.

 

Bonussen er på 0,8 % af den faste løn og kan anvendes til enten 1 eller 2 seniordage (til afholdelse i 2023) eller ekstra indbetaling til pensionsordning.

 

Blanketten skal i år udfyldes senest d. 15. november 2022 (fremover bliver det jf. aftalen d. 1. oktober).

 

Hvis man ikke ønsker at konvertere seniorbonussen til seniordage eller pensionsindbetaling, udbetales bonussen med lønudbetalingen i januar 2023. Dette gælder også, hvis man ”kun” har konverteret halvdelen af seniorbonussen.

 

Bemærk! Ved afsked i 2022 udbetales optjent seniorbonus ved sidste lønudbetaling.