Tjenestemænd er som bekendt ansat på statens aftaleområde og har derfor fortsat ret til at konvertere afspadseringstimer til opsparingsdage (som opgøres i timer, red.).

 

Er du tjenestemand, og har du afspadseringstimer, som du ønsker at konvertere, skal du senest d. 31. oktober udfylde denne formular (kan kun tilgås via en DSB-enhed).

 

Du bestemmer selv, hvor mange afspadseringstimer (kvote 04) du vil konvertere til opsparingsdage. Saldoen for opsparingsdage kan dog ikke overstige 74 timer. Det skal bemærkes, at de opsparingstimer som er søgt, men endnu ikke er afviklet, tæller med i de 74 timer.

 

NB!

DSB HR henleder opmærksomheden på, at man skal se bort fra den periode (1. september – 30. september 2022), der står på formularen.