Som den opmærksomme læser af lederen i Det Blå Blad 4-2023 nok allerede har bemærket, har der siden DSB i foråret varslede en kraftig reduktion i antallet af arbejdsmiljørepræsentanter (AMIR) været en løbende dialog om en ny arbejdsmiljøorganisation (AMO) i DSB.

 

Det står nu fast, at det – trods dialog og mange møder – ikke / næppe bliver muligt at nå til enighed om en ny AMO. DSB har kvitteret for uenigheden ved at vælge en meget konfrontatorisk linje og har opsagt rammeaftale om samarbejde om arbejdsmiljø i DSB. Ledelsen har samtidig – under henvisning til arbejdstilsynets vejledning (AT-vejledningen) om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte, pkt. 9.2 – egenhændigt fastsat antallet af AMIR. På vores område er der tale om en reduktion fra 12 til 9 AMIR. Det fremgår af det materiale ledelsen har fremsendt, at den enkelte AMIR’s dækningsområde bliver regionsbestemt. Også her er der tale om et diktat, hvilket formentlig i strid med AT-vejledningen.

 

Opsigelse af rammeaftale om samarbejde om arbejdsmiljø betyder samtidig, at fremtiden for vores førerrumsgrupper, som har ansvaret for det utroligt betydningsfuldt arbejde, det er at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø på lokomotivførerens primære arbejdsplads, også er uvis. Også kantineudvalget er i spil.

 

Og for ligesom at sætte trumf på, har ledelsen på falderebet også besluttet at hælde de faglige repræsentanter ud af Arbejdsmiljørådet, i øvrigt uden anden bevæggrund, end man syntes, de var for besværlige at have med at gøre!

 

Ovenstående bevirker, at arbejdsmiljøarbejdet i DSB – fra 1. januar 2024 – alene reguleres af arbejdsmiljøloven og nævnte AT-vejledning. I pkt. 10.2 i sidstnævnte fremgår det, at det er arbejdsgiverens ansvar, at der vælges AMIR til AMO, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen.

 

I konsekvens heraf overtager den faglige organisation valghandlingen. Lige nu ved vi alene, at valget skal være afsluttet d. 21. dec. og navne på de valgte skal være DSB i hænde d. 22. dec. Mere om opstilling af kandidater, valgets afholdelse, mv. følger …