Som det fremgår af medlemsinformation nr. 28-2022 blev pilotprojekt vedr. mulighed for flere nattjenester for reserven i Fredericia evalueret i juni 2023.

 

Parterne blev ved den lejlighed enige om at udvide erfaringsgrundlaget. Som følge heraf udvides pilotprojektet fra K24 så det udover reserven i Fredericia også omfatter reserven i Aalborg og København.

 

Der foretages samtidig en række mindre justeringer, bl.a. kan man vælge, om man vil køre flere ”sorte nattjenester” eller flere ”morgennætter”. Pilotprojektet henvender sig i år også til LKF i både reserven og reserverammeture (hvis sidstnævnte er bygget op på en sådan måde, at der kan placeres flere nattjenester end beskrevet i Jernbaneoverenskomsten uden at rykke reserverammerne).

 

I lighed med det pilotprojekt, der kører i K23 for reserven i Fredericia, indgås der en individuel aftale med den enkelte medarbejder, der deltager. Og – ligeledes i lighed med det eksisterende pilotprojekt – kan medarbejderen, dennes leder og lederen af tjenestefordelingen bringe en individuel aftale til ophør med 22 dages varsel.

 

Pilotprojektet evalueres inden udgangen af første halvår 2024.

 

Aftalen bliver lagt op på vores hjemmeside ved overgangen til K24. Indtil da kan du læse den i sin fulde ordlyd her.