DSB konstaterer i information fra Togdrift d. 17. november, at der er en overtallighed af lokomotivførere i både Fjern & Regionaltog og i S-tog og tilbyder derfor frivillige fratrædelsesaftaler.

 

LPO vurderer, at de fratrædelsespakker, der tilbydes, vil være interessante for en del medlemmer. Det er naturligvis positivt. Det er dog, uagtet om tilbuddet virker tillokkende, vigtigt, at interesserede lokomotivførere søger hjælp og rådgivning på rette sted. Vi henviser i den forbindelse til medlemsinfo fra Dansk Jernbaneforbund udsendt dags dato klik her.

 

Vi bemærker også, at DSB tilbyder, at man kan rette sine spørgsmål til HR på mailadressen: paft@dsb.dk. Desuden henviser DSB til en side på abc.dsb (link kun virksomt, hvis man har adgang til DSB’s intranet), hvor man kan få svar på en række spørgsmål omkring frivillig fratrædelse.

 

Og så står de lokale tillidsrepræsentanter (TR) naturligvis også til rådighed, hvor der i øvrigt er brug for hjælp, støtte og vejledning, dog med den begrænsning, at TR hverken kan eller må rådgive om emner, der berører økonomiske forhold, herunder pensionsforhold m.m., da dette er forbundet med rådgiveransvar.

 

Brug også TR, hvis der opstår udfordringer undervejs i processen, f.eks. i forhold til at nå at få afklaret forhold, som har betydning for din beslutning. Du er i den forbindelse også velkommen til at skrive til os på mailadressen: lpodsb@lpodsb.onmicrosoft.com