LPO har – især ved afslutningen af seneste kvartal – modtaget henvendelse fra en del medlemmer, som har haft overtid på kvartalsnormen.

 

Dette er umiddelbart i strid med arbejdstidsaftalens pkt. 14, citat: ”Normperioden må ikke planlægges med overarbejde”. Bemærk at forsinkelser og aftalt overarbejde indgår ikke i opgørelsen.

 

Du har således krav på, at dit arbejde planlægges på en sådan måde, at du ikke – mod din vilje – pålægges overarbejde.

 

Er der behov for normregulering ved kvartalets slutning, skal lokomotivførere i tur være opmærksomme på, at normnedsættende dage, jf. arbejdstidsaftalens pkt. 6 skal meddeles senest 28 dage før. For lokomotivførere i reserven gælder, at eventuel normregulering skal være på plads senest når kvartalets sidste dag kan ses på arbejdssedlen (hvilket i 4. kvartal er d. 21. december).

 

Du kan løbende følge din normopfyldelse i LTD2 app’en under ”Normtid”. Vi opfordrer også til, at man bruger LPO’s udsendte regneark vedr. normberegning, arbejdstid, mv., så du ved selvkontrol kan følge med i, om din normtid er rigtigt udregnet.

 

Til sidst en kraftig opfordring til alle i den situation, der er p.t.  med overtallighed blandt lokomotivførerne.

 

Følg din norm løbende.

Stå fast på, at din normperiode ikke må planlægges med overtid.

 

Og sidst men ikke mindst:

 

Prioriter din fritid – den er skattefri …