Sagen vedr. knækkede bremsebelægninger på litra MF ser nu ud til at nærme sig en tilfredsstillende afslutning.

 

Som det fremgår af medlemsinformation nr. 09-2022, har LPO efterspurgt tiltag som kunne betrygge lokomotivførerne i, at problemerne med de knækkede bremsebelægninger ville blive løst.

 

DSB har – med det formål at reducere antallet af knækkede bremsebelægninger væsentlig – indført nogle tiltag og processer som blev præsenteret på Sikkerhedsudvalgets møde d. 25. november:

  • Bremseskiverne afdrejes for hver 300.000 km
  • En anden type bremseklodser, UIC, er testet og godkendt, og bliver monteret på hele MF-flåden inden års udgang.
  • Atypiske observationer i værkstederne skal indmeldes
  • Målrettede procedurer omkring indmeldinger, fra håndværkere og lokomotivførere op gennem systemet til DSB Sikkerhed.

 

Det er på baggrund af præsentationen LPO’s opfattelse, at tiltagene vil have en positiv effekt på antallet af fejl og sikre at vi fremover ser markant færre knækkede bremsebelægninger.

 

Stor tak til alle jer som har bidraget til at få sat fokus på denne sag.