LPO har – på baggrund af en konkret sag rejst i Nykøbing – grund til at antage, at den praksis, der er i Drift F&R for honorering af kørsel på fremmed depot (”udstationering”), kan være i strid med de gældende skatteregler. Konkret udbetales der p.t. – i henhold til vores oplysninger – 760 kr. skattefrit pr. dag, men der er flere indikationer, bl.a. på skat.dk, at beløbet kan være skattepligtigt.

 

Under punktet ”Sådan defineres en rejse” i det link, der refereres til, står følgende: ”For at der er tale om en rejse, er det en forudsætning, at medarbejderen har et midlertidigt arbejdssted, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet. Dertil er der to forhold, der afgør, om en medarbejder er på rejse: Afstanden og arbejdet”. Og nederst i samme afsnit indskærpes det at: ”Skattestyrelsens vurdering er konkret for hver medarbejder. Vurderingen er altid konkret for hver lønmodtager og stiller høje krav til medarbejderen, at han overnatter hjemme, hvis det er muligt. Ved arbejde i en begrænset periode forventes det, at medarbejderen kan acceptere en længere afstand mellem sædvanlig bopæl og midlertidig arbejdsplads. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at det er besværligt, langt, upraktisk eller dyrt i transportudgifter”.

 

Vores bekymring forstærkes af flere samtaler med Skat, hvor det er blevet oplyst, at udbetaling af skattefrie godtgørelser til logi (228,- kr. pr. dag) og kost og småfornødenheder (532,- kr. pr. dag) er afhængig af, at der er minimum 150 km mellem eget hjem og midlertidigt arbejdssted, mere end 2 timers transport og mindre end 11 timers ophold i eget hjem. Desuden oplyser Skat, at man slet ikke kan være omfattet af reglerne om skattefri rejsegodtgørelse (diæter), hvis man frivilligt har accepteret udstationering, idet Skat oplyser, at der skal være et element af tvang.

 

En arbejdsgiver kan naturligvis godt udbetale ovenstående diæter, uagtet ovenstående omkring afstand, transporttid, mv. ikke er opfyldt. Diæterne er så bare skattepligtige, jf. de oplysninger, vi har fået af Skat. Er det korrekt, kan det medføre en større negativ skattemæssige efterregulering for det enkelte medlem. Vi har på den baggrund bedt ledelsen om at suspendere, eller ændre den nuværende praksis, indtil de skattemæssige forhold er afklaret. Så vidt vi er orienteret er dette dog endnu ikke sket.

 

LPO udsender derfor denne medlemsinformation i håbet om, at denne informations vigtige budskaber når frem til de af vores medlemmer, som allerede er udstationeret, eller står foran en udstationering. Det er vores håb, at der findes en snarlig løsning som sikrer, at udstationering / kørsel på fremmed depot planlægges således, at de udstationerede ikke risikerer en skattemæssig efterbetaling. 760 skattefrie kroner pr. dag er umiddelbart et anseeligt beløb, men jo kun hvis de er skattefri. Og nok også kun, hvis man ikke skal bruge dem på kost og logi, for så rækker de ikke langt.