Som lovet i medlemsinformation nr. 32-2021 følger her en opdatering i forhold til mundbind versus Coronapas.

 

DSB har i dag d. 1. december udsendt en mail om muligheden for en lempelse af mundbindskravet for det kundevendte personale i DSB, herunder lokomotivpersonalet.

 

Mailen støtter sig op ad den senest udsendte mundbindsbekendtgørelse fra Transportministeriet, der giver nogle enklere muligheder for DSB som arbejdsgiver, til at indføre en lempelse af mundbindskravet.

 

Det betyder, at du ikke længere behøver at gå med mundbind eller visir på stationer, på perroner og i toget, når du er i tjeneste og er uniformeret.

 

Du skal dog til enhver tid, på opfordring fra en leder i DSB, kunne dokumentere, at du har et gyldigt Coronapas som dokumentation for, at du må tage dit mundbind eller visir af. Der vil i forhold hertil blive udført stikprøvevis kontrol.

 

Har du ikke et gyldigt Coronapas, skal du stadig bruge mundbind eller visir.