Den nye Ferieplan app – SAP Fiori, som du finder i Secure Hub, Butik – er nu udrullet til alle lokomotivførere i Drift F&R, efter den i en periode har været testet af lokomotivførerne i Aarhus og Odense.

 

Når man åbner SAP Fiori, jf. den udsendte vejledning fra DSB, kan man vælge mellem ”Ferieoversigt” og ”Enkeltdagsvalg”. Vælges sidstnævnte vil man først og fremmest bemærke et nyt layout, hvor ”Fri”, ”Sov”, ”Hvl”, ”VFR”, osv. vises i kalenderoversigten med forskellige farver, hvilket gerne skulle lette enkeltdagssøgningen. Husk! Søg kun dage, hvor der er en tjeneste (LKF i tur). LKF i reserven, skal huske at søge VFR med, hvis man ønsker at fastholde dagen som fridag.

 

Man kan som hidtil se, hvilke frihedskvoter man har og hvilke saldi, der er. Selve søgningen foregår i princippet som hidtil. Man skulle dog, som bruger, gerne bemærke forøget datahastighed, ligesom der er luset ud i en række mindre fejl / uhensigtsmæssigheder, f.eks. i kalenderen når et år indeholder 53 uger.

 

Forventningen er, at app’en inden for overskuelig tid også vil kunne håndtere elektronisk ferievalg. Der gennemføres, sideløbende med sommerferievalget 2021 (i december 2020 og januar 2021) test af dette. Forløber disse test som ønsket, vil vinterferievalget 2021-2022 (i maj-juni 2021) formentlig blive elektronisk.

 

Den nye app er også konstrueret til at kunne håndtere de ændringer, som er implementeret i DSB som følge af den nye ferielov. Vælger man ”Ferieoversigt” i hovedmenuen, åbner en oversigt over optjent ferie (søjlen i de blå nuancer) og rest ferie (søjlen i de gule nuancer). Nederst er der en oplistning af de ferieperioder, der allerede er søgt for den viste periode. ”Ferieoversigt” er helt sikkert skabt i den bedste mening og med et oprigtigt ønske om at give brugeren et godt overblik forud for feriesøgningen. Den gode intention til trods er ”Ferieoversigt” desværre en smule kompliceret.

 

Vi vil – for at afbøde dette lidt – her nøjes med den korte udgave. Den nye ferielov bygger på et princip om samtidighedsferie, dvs. man optjener og afvikler løbende. Optjeningsperioden starter 1. sep. og man får tilskrevet 5 dage forlods. Herefter tilskrives 2,08 dage de efterfølgende 9 kalendermåneder frem til og med juni måned. 1. juli tilskrives de resterende 1,28 dage. Ferien skal være afviklet 16 måneder efter optjeningsperiodens start, dvs. 31. dec. det efterfølgende år.

 

Bemærk! Da hovedferien altid ligger sidst i optjeningsperioden er det MEGET vigtigt, at man har min. 15 (helst 16) uansøgte feriedage den dag sommerferievalget afholdes. Har man ikke det, risikerer man, at man ikke kan få den ferie, man har søgt / ens søgenummer berettiger til.