Jan Bech Danielsen udtræder af områdegruppebestyrelsen, da han – i forbindelse med nedlukningen af Struer depot – har valgt at gå på pension.

 

Som følge af Jans overgang til pensionisternes rækker indtræder 2. suppleant, Ole Bang, Fredericia, i områdegruppebestyrelsen. Ole har deltaget på de seneste bestyrelsesmøder for at sikre en så rolig og glidende overgang som muligt. Vi byder Ole velkommen og ser frem til samarbejdet.

 

Selv om den sidste dag som ansat i DSB ligger lidt ude i fremtiden, har Jan nu haft sin sidste arbejdsdag i DSB, som meget passende for hans virke, var en dag med et LPO-møde.

 

Områdegruppebestyrelsen vil her benytte lejligheden til at takke Jan for hans store arbejde som tillidsrepræsentant for lokomotivførerne, hvor han på fornem vis har udført en række tillidshverv siden slutningen af 80’erne (du læste ikke forkert), både lokalt (i Struer) og på landsplan, hvor han har været LPO’s næstformand fra 2013 til 2020 og endda i en kortere periode sidste efterår vikarierede som områdegruppeformand.

 

I brede kredse er Jan nok mest kendt for sit arbejde med ture og tjenester, men det er bestemt ikke det eneste, han har sat sit præg på, intet nævnt, intet glemt. Uanset hvilke opgaver der gennem årene er blevet betroet Jan, er de blevet udført med dygtighed og ihærdighed. Ofte har det ført til en løsning, men ikke altid. For Jan har også, når han fandt det påkrævet, udvist en sjælden evne til at sige fra og sige nej. Ikke mindst når ledelsen forelagde ham, i deres optik, fremragende ideer, som Jan ikke kunne se storheden i.

 

Områdegruppebestyrelsen ønsker Jan alt godt fremover og ser frem til at bruge spalteplads i Det Blå Blad 01-2021 på at hylde hans indsats for lokomotivmændene og kvinderne i DSB.