Som de fleste nok har bemærket, er der efterhånden ret udtalt mangel på lokomotivførere i Drift F&R. Det er dybt bekymrende, når perioden mellem efterårsferien og jul, som traditionelt byder på et betragteligt personaleoverskud, i år har været præget af perioder med alt for få LKF. Da vi næppe inden for en kort tidshorisont får en bedre personaleprognose – eller en ledelsesmæssig erkendelse af, hvor galt det står til – må vi indtil videre nøjes med at glæde os over, at der i det mindste gøres et behjertet forsøg på akut rekruttering af eksterne allerede uddannede lokomotivførere.

 

Omkring 12-15 nye kollegaer er på vej ind i Drift F&R. Det er måske lidt i underkanten af, hvad der var ønsket og er ikke noget, der for alvor batter i forhold til de mangler, der er p.t. Helt sort er det dog ikke, slet ikke. Den eksterne rekruttering, der er i gang, understøtter nemlig depottilpasningen fra forsommeren 2023, idet intentionen primært har været at rekruttere til en række af de mindre depoter (Helsingør, Kalundborg, Odense, Esbjerg og Aalborg). Ja, selv de øjeblikkelige udfordringer i Tinglev har man søgt at løse. Det er på alle måder glædeligt, ikke mindst fordi flere af de nævnte depoter er der, hvor kollegaerne længe har gået med bange anelser for fremtid, men hvor man nu kan se, at der faktisk sker noget, som understøtter ens lokale arbejdsplads. Hvis du ikke allerede har læst nyheden om dette fra Drift F&R kan du læse den her (linket kan kun tilgås fra en DSB-enhed).

 

Drift F&R har meddelt, at der i 2024 overføres yderligere to hold fra S-tog á hver 10 LKF, formentlig suppleret med yderligere et hold, ligeledes á 10 LKF, primo 2025. Teoretisk set kan de 30 kollegaer fra S-tog lukke hullet fra dem, der forlader Drift F&R i øst. Baseret på udviklingen i det forgangne år, er der dog nok tale om ønsketænkning. Alene i København var afgangen fra K23 til K24 knap 40!

 

I forhold til ekstern rekruttering fra den offentlige grunduddannelse så planlægges der med et hold i vest, formentlig med start d. 1. maj 2024.

 

Ovenstående passer sikkert fint til personaleprognosen, men løser intet i forhold til den markante mangel på lokomotivførere. Vi må derfor forvente, at både 2024 og 2025 bliver nogle vanskelige år, da vi jo ved, at markante mangler fører til aflysning af uddannelse, eller som minimum til begrænsninger i uddannelsesaktiviteterne. Det øger uddannelsesefterslæbet, primært på Kh, endnu mere og så presser det i øvrigt også muligheden for afvikling af frihed.

 

Forhåbentlig kommer der et tidspunkt, hvor ledelsen forstår, at vores anke over personaleprognosen ikke er et udtryk for hverken surhed eller brok, men en reel bekymring for virksomhedens drift. Spørgsmålet er efterhånden kun, om det tidspunkt indtræffer for sent …