Det er nu ikke længere muligt at stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant. Ved deadline d. 30. november kl. 23:59 havde i alt 14 kollegaer meldt deres kandidatur. Der var kandidater i alle 8 dækningsområder i Drift F&R.

 

I nedenstående dækningsområder var der kun én kandidat. Følgende er derfor valgt:

 • Esbjerg / Tinglev / Odense: Rene Filbert
 • Kalundborg: Jonas Berger Hansen
 • Nykøbing F: Carsten Larsen
 • Næstved: Jan Lundstrøm

Alle 4 er allerede i dag arbejdsmiljørepræsentant, Rene dog kun i Odense, men her er der som bekendt sket en sammenlægning af Esbjerg, Tinglev og Odense til ét nyt – geografisk stort – dækningsområde.

 

I dækningsområderne:

 • Aalborg
 • Aarhus
 • Fredericia
 • København / Helsingør

Var der flere kandidater, end der skulle vælges. Der afholdes derfor valg i disse 4 områder.

 

Valgene forestås af de lokale LPO-grupper efter følgende overordnede regler:

 • Valget afholdes i udgangspunktet ved fremmøde på depoterne på en lokalt fastsat dato over en 12 timer periode (kl. 08-20). Lokale afvigelser kan forekomme.
 • Valget skal afholdes på en hverdag i perioden mellem mandag d. 11. december og tirsdag d. 19. december (begge dage inkl.)
 • Alle, der fremgår af de lister, LPO har modtaget fra DSB (som vi håber er alle medarbejdere i dækningsområderne), har stemmeret
 • Der kan stemmes med fuldmagt. En fuldmagt er gyldig, når fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver skriftligt (på mail) har meddelt dette til lokalgruppeformanden og denne har kvitteret. Fuldmagterne skal senest være fremsendt og godkendt kl. 12:00 dagen før valget
 • Der kan maksimalt stemmes på det antal, der skal vælges (1 kandidat ved valg af 1 AMIR og 2 kandidater, hvor der skal vælges 2 AMIR)
 • Opstillede kandidater kan ikke medvirke ved valgets afholdelse, men har naturligvis stemmeret
 • Stemmerne optælles kl. 20 på valgdagen. Hvis man ønsker det, kan man overvære optællingen. Bemærk! Det vides allerede nu, at Helsingør stemmer før København. Som følge heraf overleveres og optælles Helsingørs stemmer sammen med de københavnske.
 • nødvendige supplerende regler fastsættes lokalt
 • Tvivlsspørgsmål / klager afgøres af områdegruppebestyrelsen

Vi glæder os til at se jer på en valgdag i arbejdsmiljøets tegn.

 

LPO har også haft ansvaret for valg af arbejdsmiljørepræsentant i Operatøruddannelser. Også her var der kun en kandidat, nemlig den nuværende; lokomotivinstruktør Morten Thirup Nielsen. Morten er derfor genvalgt. Der udsendes en særskilt information til medarbejderne i Operatøruddannelser.

 

De LPO-medlemmer, som har job i andre enheder end Drift F&R og Operatøruddannelser, vil modtage information om valg af arbejdsmiljørepræsentant fra den organisation, som forestår valget på deres arbejdsplads.