Mon ikke vi var mange, der ved årets start – og vaccinernes komme – havde troet, at 2021 skulle være afslutningen på Coronaen og dens fortrædeligheder. Den senere tid har desværre vist noget andet.

 

Året startede med aflysninger og udsættelser af alle tænkelige former for arrangementer overalt i samfundet. I LPO fulgte vi trop med udsættelse af lokalgruppernes generalforsamlinger. I vores hoveder havde vi nok forestillet os, at smitten ville aftage så meget, at de udsatte generalforsamlinger kunne gennemføres i løbet af foråret. Uheldigvis ville Coronaen og de tilhørende restriktioner det anderledes, så det endte i stedet med en sammenkædning med områdegruppens årlige medlemsmøder i september-oktober.

 

De udskudte generalforsamlinger gav plads til andre gøremål. Helt centralt var en forhandlet løsning omkring UA-optjeningen tilbage til sommeren 2019 og en revision af såvel arbejdstids- som ferieaftalen. Sidstnævnte markerede afslutningen på et meget langvarigt og kompliceret arbejde med en opdateret LKF-håndbog, som kunne udsendes i maj måned. Ingen tvivl om, at den faldt på et tørt sted. Er alt så løst? Næ, desværre ikke. Der er stadig udeståender. Disse er dog enten i proces (f.eks. muligheden for at følge max. 160 timer på 4 uger) eller konkretiseret så en egentlig drøftelse / forhandling kan indledes først i det nye år. Nå ja, og så er der selvfølgelig sagerne omkring arbejdstid ved kørsel på fremmed depot og tjek ind / ud under uddannelse. Disse sager er heller ikke løst, men afventer fortsat afklaring via en faglig voldgift.

 

Man kan ikke se tilbage på 2021 uden at berøre overtalligheden, der blev væk. Året startede – i henhold til de evigt taknemmelige regneark – med en beregnet overtallighed på 150 LKF i Drift F&R. De forhandlede aftrædelsespakker bragt os ikke helt i mål og vi måtte sige farvel til 12 nyuddannede kollegaer (5 på S-tog og 7 hos os), som dog fik et tilbud om ansættelse som LKF A på vej ud. De fleste takkede ja til ”tilbuddet” selv om det betød en lønnedgang for den enkelte på op til 120.000 kr. om året. For at gøre ondt værre viste det sig så senere på året, at den personaleprognose, som lå til grund for den beregnede overtallighed og nedlæggelse af 50 LKF-stillinger i Drift F&R og i S-tog, var dybt teoretisk. Der har i større eller mindre omfang været LKF-mangel siden forsommeren 2021 og fra medio november har togaflysninger som følge heraf, hørt til dagens uorden. Nu er der så lavet en ny personaleprognose for 2022. Den viser et LKF-overskud alene i Drift F&R på 100 LKF, selv om der ikke er ansat en eneste LKF, produktionsomfanget i 2022 er uændret i forhold til 2021 og kollegaerne forlader virksomheden i betydeligt antal. Det er helt ærligt hovedrystende. Hvor længe ledelsen i DSB kan sidde dette mismatch overhørig bliver spændende at følge.

 

Men hvad kommer året 2022 ellers til at byde på? Det er, som Storm P sagde, altid svært at spå, især om fremtiden, men vi vover det ene øje og gætter på, at reservens vilkår kommer i fokus. Det er simpelthen bydende nødvendigt, hvis den tiltagende medarbejderflugt skal stoppes og DSB Drift F&R skal være en attraktiv arbejdsplads. Det kan sagtens vise sig som en stor udfordring, men det gode er, at meget få tiltag i den rigtige retning kan gøre en anseelig forskel for de kollegaer i reserven, som kæmper med at få arbejds-, fritids- og familieliv til at gå op i en højere enhed.

 

Ellers bliver en af det kommende års væsentligste udfordringer jo nok drøftelse af depotstruktur. Arbejdet afventer en ny trafikkontrakt og nok også nogle drøftelser omkring arbejdsfordelingen mellem LKF A og LKF B. Det bliver helt sikkert nogle komplicerede forhandlinger og hvis de skulle vise sig ikke at lægge beslag på al ledig tid, så vil hverken flere kvoteudfordringer eller mere Corona-bøvl komme bag på os.

 

Det er i hvert fald svært ikke at blive bekymret for, om nye restriktioner kan ramme de lokale generalforsamlinger, også i 2022. Det følger vi naturligvis meget nøje, mens vi krydser fingre for, at restriktionernes omfang og ønsket om at holde samfundet åbent gør, de kan gennemføres. For os i LPO’s ledelse er det nemlig et af årets højdepunkter at komme ud og møde medlemskredsen og høre, hvad der rører sig ude på depoterne.

 

Med disse ord ønskes alle et godt og lykkebringende nytår. Og smut så, Corona …