Trivselsmålingen 2023 viste nogle meget markante udfordringer omkring stress i Drift F&R. Ca. halvdelen af medarbejderne giver i målingen udtryk for, at de føler sig stressede. Der kan nok ikke være to meninger om, at netop dette forhold skal prioriteres højt i det kommende arbejde med Trivselsmålingen 2023.

 

Ingen forestiller sig et kvik-fix. Der forestår sikkert et både større og længerevarende arbejde med at få afdækket, hvad der stresser i hverdagen. I en sådan situation giver det ofte mening at starte et sted, hvor frugterne hænger rimeligt lavt nemlig omkring selve arbejdets tilrettelæggelse og vores arbejdssedler.

 

Der er næppe tvivl om, at arbejdssedlerne – sammen med stramme køreplaner – bidrager væsentligt til det stressniveau mange kollegaer oplever i hverdagen. Lad os derfor benytte lejligheden til at fokusere lidt på, hvad man skal være opmærksom på og hvad der måske kan hjælpe lidt i en stresset hverdag.

 

Arbejdsgiveren leder og fordeler arbejdet. Dette princip er en grundregel på det danske arbejdsmarked og det er med afsæt i dette princip, at aftaler indgås mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Princippet bakkes op af lovgivning, bl.a. i forhold til erstatningsansvar, hvilket vi skal komme tilbage til nederst i denne info.

 

Det arbejde ledelsen, herunder driftsledelsen, pålægger os som lokomotivførere i DSB, fremgår af vores arbejdssedler. Det er vigtigt, at man forstår opgaven / opgaverne, så man udfører det arbejde, ledelsen ønsker udført og ikke det man tror, der ønskes udført. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal lave, fordi du ikke forstår arbejdssedlen, så ring og få en snak med driftslederen og bed om, at det I bliver enige om skrives på arbejdssedlen, så der ikke er tvivl om, hvilket arbejde, der skal udføres.

 

Beder driftslederen i løbet af tjenesten om, at du skal udføre andet arbejde, end det der var defineret da du trak din arbejdsseddel, så bed om at de nye opgaver lægges ind, inden du udfører opgaven. Hvis driftslederen ikke kan få det til at hænge sammen, f.eks. fordi der ikke er plads til den aftalte spadseretid, skal du bede driftslederen om at finde en anden løsning. Det er hans / hendes opgave – ikke din … Selv om det er vigtigt, at vi som arbejdstagere udfører de opgaver, vores ledelse pålægger os, skal opgaverne overholde de aftalte rammer. Dvs. de indgåede aftaler (se LKF-håndbogen) og evt. lovgivning. Og så skal arbejdet altid, jf. arbejdsmiljøloven tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 

Når det er på plads, skal vi til gengæld udføre det arbejde, der er aftalt og pålagt af ledelsen. Gør man ikke det, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis man ikke udfører det pålagte arbejde. Det er der ikke noget nyt i, men det er ikke den eneste konsekvens. For hvis man selvforvalter sit arbejde, opfinder alternative adgangsveje eller uautoriseret materielhåndtering og kommer til skade, risikerer man at miste retten til erstatning. Og skulle man i sin iver for at udføre et stykke arbejde på en måde, som ikke er fastsat af arbejdsgiveren, forvolde skade på virksomhedens ejendom, risikerer man i værste tilfælde et erstatningsansvar.

 

Arbejdsgiverne ynder at henvise til ledelsesretten. Den har de. Og med retten også pligten til at tilrettelægge arbejdet efter de regler, som der er henvist til ovenfor. Som medarbejder skal man holde sig ude at det. Brug i stedet energien på at følge arbejdssedlen og sørg for, at den beskriver det arbejde, der skal udføres. Det minimerer hverdagsstress. Og som tillægsgevinst sikrer det, at man ikke mister retten til erstatning eller bliver erstatningspligtig, hvis uheldet skulle være ude.