Medlemsinformation nr. 9_2013


      Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

    Medlemsinformation nr. 9                   08.05.2013

 CFU forligets indhold

Dansk Jernbaneforbund oplyser i en medlemsinformation fra d. 1. maj, at CFU forliget som følge

af regeringsindgrebet i lærerkonflikten d. 25. april, er ophøjet til lov.

 Forbundets medlemmer – herunder lokomotivpersonalet i DSB – får således ikke mulig for
at stemme om overenskomsten 2013 med tilhørende organisationsaftaler.

 LPO DSB finder det stærkt udemokratisk, at medlemskredsen således berøves retten til

at ytre sig for eller imod overenskomstresultatet.

 Men uanset at overenskomsten 2013, via den politiske indblanding, nu trukket ned over

hovedet på stort set alle statsansatte, skal I ikke snydes for indholdet i CFU forliget.

 Organisationen af offentligt ansatte (OAO) har publiceret en informationspjece, som kan

hentes på nedenstående adresse

 http://www.oao.dk/fileadmin/user_upload/loen_og_ansaettelse/ok13/OK13_informationspjece_

endelig.pdf

 Organisationsaftalen mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund er endnu ikke forhandlet færdig.

LPO DSB afventer resultatet af disse forhandlinger og forventer, at Dansk Jernbaneforbund
udsender information, når parterne er blevet enige.

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB