Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Medlemsinformation

Medlemsinformation nr. 13                  26.06 2013

 

Enmandsbetjening

 

I februar indgik Dansk Jernbaneforbund en aftale med DSB der bl.a. omhandlede mere enmandsbetjening på visse strækninger. Specielt Nordjylland vil blive berørt af denne aftale.

 

Signalkommissionen og arbejdsmiljøfunktionen har arbejdet med, at de fysiske forhold på stationerne er i orden, så togene kan fremføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Skulle disse forhold ikke være i orden inden enmandsbetjeningen indføres, har ledelsen i Togdrift meddelt, at der er et nødberedskab. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at det enkelte togs sikkerhedsmæssige korrekte fremførsel er lokomotivførerens ansvar. Så pas på derude.

 

LPO DSB har sammen med ledelsen i Togdrift haft et samarbejde om information til lokomotivpersonalet. En information, som gerne skulle ruste alle til at klare de situationer, som Togpersonalet normalt ville have taget sig af.

 

Det er derfor også med meget stor forundring, at vi har bemærket, at ledelsen i Togdrift vælger at udtale sig i pressen uden om dette samarbejde. Udtalelserne har medført en del forvirring i medlemskredsen. Af udtalelsen fremgår det, at passagerne kan ringe til Kundeservice, som så efterfølgende vil ringe til lokomotivføreren.

 

LPO DSB vil gerne slå fast med syvtommersøm, at de retningslinjer vi har mht. brug af mobiltelefon under togfremførsel skal overholdes. Det, uanset hvad der er blevet sagt i pressen. Vi skal også slå fast, at det ikke er lokomotivførerens opgave at blande sig i konflikter eller voldsepisoder i toget. Når disse situationer opstår, og lokomotivføreren bliver opmærksom på dette, er opgaven at foranledige tilkaldelse at politiet. Dette i samarbejde med FC.

 

Det havde været rart, om ledelsen tænkte mere over om deres udmeldinger i pressen eller internt i virksomheden er i overensstemmelse med de sikkerhedsregler, som vi skal følge. Det er ikke første gang, at ledelsen fumler rundt i forhold til deres egne sikkerhedsregler. Husk derfor, at ledelsen i DSB i øjeblikket har meget travlt med at forfølge og true kollegaer for selv små hændelser. Tænk, hvis de så bjælken i eget øje i stedet for splinten i medarbejdernes.

 

Endnu engang skal der derfor lyde en klar opfordring:

 

Den sikkerhedsmæssige korrekte fremførsel af toget er lokomotivførerens ansvar og vigtigste opgave. Kan opgaven ikke løses sikkerhedsmæssigt korrekt, så lad være med at udføre den.

 

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB