brevlogo

 

                       Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

 

 

Medlemsinformation nr. 14                                                         28.06.2013

 

Enmandsbetjening igen.

Den 29. juni bliver der indført enmandsbetjening på flere strækninger. Dette er aftalt mellem DJ og DSB i den såkaldte IFO aftale.

Mange praktiske og sikkerhedsmæssige forhold skal være i orden, inden lokomotivførerne kan fremføre tog enmandsbetjent.

LPO DSB har på samarbejdsudvalget i Togdrift den 13. juni. forespurgt ledelsen, om alt ville blive klart til den 29. juni. Hertil svarede ledelsen, at det var forventningen, men såfremt de tekniske og sikkerhedsmæssige forhold mod forventning ikke var på plads, ville der blive iværksat en nødplan. Forespurgt om nødplanens indhold, var svaret, at der ville blive sat personale af til at hjælpe med afgangsproceduren.

LPO DSB er derfor dybt forundret over, at DSB Sikkerhed udsender cirkulære 143/2013 vedrørende atypiske standsmønster på strækning 24 og 25.

Det viser sig, at DSB ikke er klar med de tekniske og sikkerhedsmæssige løsninger. I stedet for at sætte nødplanen i gang, som oplyst på samarbejdsudvalget, vælger DSB at skrive sig ud af et sikkerhedsproblem. Igen.
Endnu engang er DSB’s manglende forståelse for ordentligt sikkerhedsarbejde blevet tørret af på den enkelte lokomotivfører. Vi ved jo alle, hvad der sker, hvis der bliver lavet en fejl. Så kender DSB Sikkerhed godt deres besøgelsestid. Nidkærheden kender ingen grænser. Bare det ikke gælder DSB ́s eget ansvar.

LPO DSB har hele dagen den 28/6 prøvet at komme i kontakt med DSB Sikkerhed. Men der er tilsyneladende ingen hjemme.

Som lokomotivførere skal vi selvfølgelig følge de regler, der kommer fra DSB sikkerhed. Også selvom reglerne er dybt idiotiske. Der skal derfor herfra lyde en klar opfordring:

Læs nu de meget omfattende og forvirrende regler igennem, inden du begynder din tjeneste på berørte strækninger. Det gælder også ændringerne til SIN DSB. Tager det mere end den afsatte tid, så husk at melde det til Driftscenteret.

Når du er klar til at køre, så vær opmærksom på de uhensigtsmæssige standsningssteder. Specielt Hjørring spor 1 køreretning Frederikshavn – Aalborg er helt tosset. Så sæt hastigheden ned, så du ikke bliver overrasket. Så må det tage den tid, det nu engang tager. Sikkerhed før ”Tog til tiden”.

Husk, at det er en alvorlig sikkerhedshændelse ikke at følge et cirkulære. Og vi ved jo alle, hvad der sker, hvis en lokomotivfører ikke følger reglerne til punkt og prikke. Man kan i yderste fald blive erklæret ”uegnet som lokomotivfører”.

Sikkerhedscirkulære 143/2013 er på 5 sider. Der er desværre kun sendt 1 side ud. Så cirkulæret er i princippet ugyldigt. Er det ikke ændret, når du læser cirkulæret, så kontakt Driftscenteret.

LPO DSB har prøvet at kontakte DSB Sikkerhed om de manglende sider. Men som før skrevet, er der tilsyneladende ingen hjemme.

Husk DSB Sikkerheds eget motto:
”Hvis ikke du kan gøre det sikkert, så lad være med at gøre det”

Med venlig hilsen
Dansk Jernbaneforbund Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB