29 08, 2013

Det Blå Blad er udkommet

2013-12-06T20:17:15+01:0029 august, 2013|

Så er det nye nummer af Det Blå Blad udkommet. Det kan læses her på hjemmesiden under fanebladet “Det Blå Blad”. Klik på Nr.3/2013

God fornøjelse.

27 08, 2013

Lokalinfo Odense august 2013

2013-12-06T20:16:44+01:0027 august, 2013|

Lokalinfo august

Materielbenyttelse i regionaltrafikken på Fyn

Lokalgruppebestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at få de ansvarlige ledere i virksomheden i tale i et forsøg på at forbedre materielsituationen i regionaltrafikken på Fyn. Som det bl.a. fremgår af opslag på LPO tavlen har vi indtil videre modtaget et noget ukonkret svar og lidt løse tilsagn […]

27 08, 2013

LPO Odense – Referat fra bestyrelsesmødet d. 22. aug

2013-12-06T20:16:58+01:0027 august, 2013|

Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt torsdag d. 22. august 2013 kl. 9.15 på LPO kontoret

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK), referent

Kent L Jensen (KLJ)

Søren Kingo Jensen (SKJ)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ)

 

Afbud:

Danny Vøttrup

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer referent.

2.:Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: […]

21 08, 2013

Medlemsinformation nr. 16_2013

2013-12-06T20:16:27+01:0021 august, 2013|

brevlogo

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Medlemsinformation

Medlemsinformation nr. 16                                                                                 05.08.2013

 

 

Ny adresse !

LPO DSB har fået ny adresse. Adressen er fremover:

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Bernstorffsgade 20, 3. sal, vær 330

1577 København V

 

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Go to Top