Lyt til artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

I lighed med tidligere år kommer områdegruppens ledelse komme rundt på depoterne en gang årligt (ud over vores deltagelse i de lokale generalforsamlinger). Som det fremgår af medlemsinformation nr. 11-2024 er konceptet ændret, således det hidtidige medlemsmøde de fleste steder fravælges og afløses af et stuemøde. Det er lokalgrupperne selv, der vælger, om man ønsker et lokalt stuemøde, eller man mere er til et medlemsmøde.

 

De første møder efter det nye koncept er allerede afholdt i Esbjerg, Kalundborg og Næstved. De resterende afholdes i efteråret jf. oversigten herunder. Sæt allerede kryds i kalenderen nu.

 

Dato Depot / lokalgruppe Tidspunkt
17.09 Fredericia 13:00-17:00
18.09 Odense 11:00-15:00
19.09 Tinglev (medlemsmøde) 14:00-17:00
20.09 Aarhus 13:00-17:00
26.09 Helsingør 11:30-15:30
30.09 Aalborg 13:00-17:00
11.10 Nykøbing F 13:00-17:00
04.11 København 12:30-16:30

 

Bemærk at tidspunkterne for stuemøderne er ca. tidspunkter.

 

Stuemøderne afholdes (i sagens natur) på depotet. Dette gælder også for medlemsmødet i Tinglev.

 

Stuemøderne er uformelle møder, uden en dagsorden, hvor medlemmerne kan møde områdegruppens ledelsen og få en snak om løst og fast og det, som betyder noget for den enkelte i forhold til ens job og arbejdssituation. Stuemøderne henvender sig til både dem, der er på depotet og dem fra andre depoter, som har pause i det tidsrum, vi er der.

 

Ovenstående ændrer ikke på, at områdegruppen fortsat vil afholde et antal stuemøder efter det hidtidige koncept på de største depoter (København, Fredericia og Aarhus). Disse stuemøder vil blive annonceret på særskilt LPO-medlemsinformation. Information om de møder, der afholdes i forsommeren, er allerede udsendt (se medlemsinformation nr. 16-2024)

 

Særligt for LKI-gruppens medlemmer henvises til det aftalte medlemsmøde:

  • Tirsdag d. 4. juni kl. 16 i DJ’s nye lokaler på Bjerregårdsvej 16 i Valby.

 

Vi glæder os til at se jer …