Ferieaftale og sommerferievalget 2014

Der er nu indgået både en ny landsdækkende ferieaftale og en lokal ferieaftale for sommeren 2014. Begge aftaler er udsendt sammen med en oversigt over de forhandlede ferierækker for sommerperioden. Vi har igen fået forhandlet en højnorms periode på plads, således antallet af ferierækker – i modsætning til sidste år – er højere i skolebørnenes ferieperioder, i august måned og i uge 26. Antallet af ferierækker er 24 i højnorms perioden, en fremgang på en i forhold til 2013, trods færre medlemmer i lokalgruppen.

Sommerferievalget finder sted i perioden fredag d. 6. dec. – fredag d. 13. dec. Feriegrupperne og søgetidspunkter er udsendt, herunder en information om, hvem der forestår det administrative arbejde de enkelte dage. Du skal senest aflevere din prioriteringsliste på det anførte tidspunkt for din feriegruppe, men må naturligvis meget gerne aflevere den tidligere. Prioriteringslisten afleveres via brevsprækken i døren til LPO kontoret. Har du spørgsmål til sommerferievalget kontakt da Søren på 2468 3642 eller Peter på 2468 7327.

 

Opfølgning på den politiske høring / mødet vedr. regionaltrafikken på Vestfyn og Togfonden.dk

DJ / LPO Odense og LO Fyn afholdt d. 11. november en politisk høring / offentligt møde vedr. regionaltrafikken på Vestfyn, herunder en debat om evt. nedlæggelse af udvalgte stationer eller i værste fald nedlæggelse af hele togsystemet. Også Togfonden.dk var på dagsordenen. Der var på mødet positive tilkendegivelser hele vejen rundt fra de 6 lokale politikere fra 6 forskellige partier i de 3 berørte fynske kommuner. Også talsmanden for pendlerklubben Vestfynstoget og DJ forbundsformand, Henrik Horup var til stede, og kastede sig ud i debatten. Det er lokalgruppebestyrelsens håb, at de mange positive tilkendegivelser kan bruges som afsæt til det videre arbejde, når Transportministeriets bud på den fremtidige togbetjening på Vestfyn offentliggøres, formentlig inden jul.

 

Vedr. reserverammeture K14

Reserverammeture K14 er nu tilpasset med endelige tider. Turoversigterne er udsendt af turgruppeformanden og tjenesterne (RDX) er tilrettet i TPLS, men endnu ikke overført til LTD. Der udsendes i nær fremtid skema til beregning af evt. overtid i reserverammeturene.

 

Ordinær generalforsamling.

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 22. januar 2014 kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus.  Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes i nær fremtid (senest d. 22. december). Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til LPO senest tirsdag d. 14. januar. Alle forslag fremlægges onsdag d. 15. januar.

 

Næste medlemsarrangement

Næste medlemsarrangement bliver ølsmagning. Arrangementet afholdes torsdag d. 30. januar på en lokalitet i nærheden af Pederstrup station. Yderligere vedr. dette arrangement udsendes i nær fremtid.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 15. januar. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.

 

 

Lokalgruppebestyrelsen ønsker alle…

 
Med venlig hilsen
Peter Kanstrup
Lokalgruppeformand
Dansk Jernbaneforbund
LPO Odense
Mobiltlf.: 2468 7327