Vedr. trafikinformation og højttalerudkald

 

Konceptet for højttalerudkald ændres i nær fremtid. Samtidig skærpes kravene til lokomotivpersonalet især i enmandsbetjente tog.

 

LPO DSB har i den anledning deltaget i en lang række drøftelser. Disse er nu endt uden et forhandlingsresultat, idet LPO DSB – efter der ellers var opnået en forhandlingsløsning – torsdag d. 28. november blev gjort bekendt med, at det tilhørende kursus skulle afsluttes med (endnu) en test.

 

LPO DSB beklager den fremgangsmåde, Togdrift har anvendt, da det bestemt ikke er befordrende for en tillidsfuld samarbejdsrelation.

 

Nærværende uddybes i næste nummer af Det Blå Blad, som udkommer kort inden jul.

 

Med venlig hilsen

Dansk Jernbaneforbund
Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB