Vinterferievalg

Vinterferievalget løb af stablen tirsdag d. 6. maj. Knap 85 % af medlemskredsen havde fremsat et ønske og rigtig mange ønsker blev imødekommet. Uge 52 lukkede ved G7 og uge 1 ved B8. Ingen andre uger blev søgt fuldt ud, og der er fortsat ledige pladser i uge 42 og uge 7. Desuden er der nogle få ledige pladser i dagene op til og lige efter påsken 2015.

 

Flugtvej MF / ER enmandsbetjening

LPO Odense har fået et par henvendelser omkring flugtveje og aflåsning af, 1 kl. afdelingen i MF / ER i enmandsbetjente tog. Der er som udgangspunkt ingen grund til at aflåse 1. kl.  afdelingen i MF / ER. DSB oplyser nemlig, at afdelingen enten skal den være tilgængelig for alle passagerer (på Svendborgbanen) eller tilgængelig for 1. kl. passagerer på andre enmandsbetjente strækninger.

 

Retningsgivende turvalg K15

Turgruppeformand Palle Lauritsen oplyser på forespørgsel, at der ikke gennemføres et retningsgivende turvalg forud for K15.

 

Rygeforbud i DSB 1. juli

Som det sikkert er alle bekendt indfører DSB totalt rygeforbud på virksomhedens område fra 1. juli 2014. Forbuddet omfatter også Banedanmarks arealer og al personale i uniform, uanset om man er på job eller ej. LPO’s daglige ledelse tager ikke stilling til selve forbuddet, men LPO deltager naturligvis ikke i håndhævelse. Der henvises til tidligere udsendt direktiv fra administrende direktør, Jesper T Lok, som beskriver medarbejderens rolle ved håndhævelse, eller rettere medarbejderens mulighed for at undlade håndhævelse. Hvis et medlem overtræder forbuddet vil overtrædelsen af DSB formentlig blive håndteret som en disciplinær personalesag. LPO stiller derfor – i lighed med øvrige personalesager – bisidder til rådighed, såfremt medlemmet måtte ønske dette.

 

Vedr. Odense spor 7

Efter intet mindre end 91 dage lykkedes det d. 20. maj at få genetableret indkørsel med høj hastighed i Odense spor 7 (fra Svendborg). Lokalgruppebestyrelsen takker LPO’s signalkommissionsmedlemmer, Ole Bang (LPO Fredericia) og LKI, Birger Naver, for deres energiske indsats i forhold til deres kontakter i Banedanmark. Også en stor tak til lokomotivpersonalet i Odense, for – via vedholdende opkald ved indkørsel i spor 7 – at have medvirket til at fastholde presset på Banedanmark.

Hvert sekund tæller – eller?

 

Næste medlemsarrangement

Næste medlemsarrangement bliver i eftersommeren (formentlig lørdag d. 20. september). Det bliver et familiearrangement. Yderligere følger via særskilt opslag.

 

Formanden afholder ferie…

Lokalgruppeformanden holder ferie i uge 22. I denne uge skal henvendelse til LPO rettes til lokalgruppebestyrelsens øvrige medlemmer. Ugens kontordag afholdes d. 28. maj kl. 8-15 af Søren.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 18. juni. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.