Udstationering fra Aarhus til Grenå/Odder

 

I forbindelse med sporarbejdet i Aarhus er der brug for at nogle lokomotivførere udfører tjenester i Grenå og Odder på fleksibilitetstillæg(udstationering)

 

Under turvalget i Aarhus har det, som det har været i mange år, været muligt at til- eller fravælge om man vil udstationeres. Denne mulighed har selvfølgelig kun gjaldt for reserven. Denne ordning følger turvalgsaftalen 570.2 og er godkendt af LPO Lokalgruppe Aarhus og den lokale ledelse.

 

Derfor er det med noget forundring, at man ledelsesmæssigt har set helt bort fra denne aftale. Lokalgruppe Aarhus har derfor bedt den lokale ledelse om at følge den indgåede aftale. Den lokale ledelse har ikke været indstillet på dette. LPO DSB har derfor haft en dialog med Driftchef Rolf Møller Pedersen. Vi har åbent og ordentlig beskrevet problemet, og foreslået en overgangsordning, således at vi hurtigst muligt kan komme tilbage til god ro og orden.

 

Driftchefen har efterfølgende meddelt, at ledelsen ikke mener at de har brudt nogen aftale og at de ikke mener at den lokale aftale om en udstationeringsreserve betyder, at det er herfra udstationering skal foregå ???

 

Det er med stor beklagelse at LPO DSB kan konstatere, at ledelsen ikke vil overholde indgået aftaler. Aftaler der er indgået i fælles forståelse og som har virket upåklageligt i mange år. Det er utroværdig ledelse og er ikke fremmende for et godt og ligeværdigt samarbejde.

 

LPO DSB ser sig derfor nødsaget til at gå videre med sagen i det faglige system. Vi vil bede om en vurdering af, om der er tale om et ansvarspådragende aftalebrud i juridisk forstand.