Nærvedpåkørsler i Synergi

LPO Odense er på LSU mødet d. 14. august blevet gjort opmærksom på, at lokomotivpersonalet i forbindelse med nærvedpåkørsler bør indmelde disse i Synergi, således der kommer bedst mulig styr på registreringen. Om der samtidig skal foretages en arbejdsskadesanmeldelser vil altid være lokomotivførerens subjektive opfattelse, afhængig af den oplevelse den enkelte har haft. Vi vil med denne lille reminder opfordre til, at hændelsen indmeldes og at nærvedpåkørsler – hvis du opfatter hændelsen som sådan – anmeldes som arbejdsskade. Hellere en gang for meget, end en gang for lidt.

 

Turmøde K15

Der afholdes mandag d. 22. september kl. 13.30 medlemsmøde vedr. ture og tjenester K15. Mødet afholdes i mødelokalerne på depotet. Information er udsendt på mail d. 20. august og tilmeldingslisten hænger ved LPO kontoret.

 

Ændringer i Turgruppen – farvel til Brian Gervin

Da turrepræsentant Brian Gervin ved udgangen af august har søgt nye udfordringer, indtræder suppleant til Turgruppen, Palle Christensen, med fra turopbygningen K15.

LPO Odense vil gerne benytte lejligheden til at takke Brian for hans bidrag til vores faglige og sociale fællesskab på depotet og ønske ham held og lykke i det nye job hos DB Schenker i Nyborg.

 

Vedr. overtallighed og overarbejde

Lokomotivpersonalet er igennem lang tid – ikke mindst her i Odense – blevet tudet ørerne fulde med, at der er et ret anseeligt overskud af lokomotivførere. Det er ledelsen, der sidder med personaleprognoserne, så de må jo være de nærmeste til at vide, om den påstand har rod i virkeligheden. Logikken tilsiger – med afsæt i det påståede anseelige lokomotivføreroverskud – at ekstra tjenester bør udføres af de overskydende lokomotivførere, frem for som overarbejde af de, der allerede har en fuld arbejdsdag / uge. Ikke bare af solidariske grunde for at minimere risikoen for afskedigelser af de overskydende lokomotivførere, men også af hensyn til en af vores lokale kollegaer, der har fået afvist et ønske om at komme på fuld tid, med den begrundelse, at der i ledelsens optik, er overskud af lokomotivførere her i byen.

Og så – for lige af tage en af forbundets gamle travere frem – er det selvfølgelig heller ikke ligegyldigt om virksomheden får udført arbejdet til normal timeløn eller som overarbejde. Erfaringen fra de senere år viser jo med al tydelighed, at al overforbrug på lønningskontoen betales af medarbejderne selv i form af afskedigelser. Et faktum knap 1000 tidligere DSB medarbejdere – som har forladt virksomheden de senere år – kan nikke genkendende til.

 

Information om pauseregel om max. 4 t 45 m arbejde inden / mellem pauser

Der er tilsyneladende lidt usikkerhed om, hvorvidt de max. 4 t 45 m i forbindelse med pause er arbejdstid eller køretid. Meget kort. Det er arbejdstid. Køretid er noget man anvender som målestok i landevejstrafikken. De maksimale 4 t 45 m arbejdstids er fra:

  • Tjek ind start til du sidder i et pauselokale, altså inkl. briefing, spadseretid, osv.
  • Fra du forlader pauselokalet til du igen sidder i et pauselokale (hvis der er to delpauser), igen inkl. spadseretid, osv.
  • Fra du forlader et pauselokale til din tjeneste er slut, altså inkl. spadseretid og hele tjek ud tiden.

De 4 t 45 m må ikke planlagt overskrides, men overskridelse kan forekomme ved forsinkelser. I en situation hvor du kører toget mod endestation / afløsningssted, og du med sikkerhed ved, at de 4 t 45 m vil blive overskredet, bør du ikke køre igennem et sted, hver der er et pauselokale. Det er dit ansvar og dit ansvar at gøre personaledisponenten opmærksom på forholdet. I øvrigt henvises der til mail fra lokalgruppeformanden fra 25. august og til lkf håndbogen (afsnit B5 – pauser, side 7 nederst og afsnit B7 – forsinkelser, side 9).

 

Næste medlemsarrangement

Aktivitetsudvalget afholder næste medlemsarrangement lørdag d. 20. september. Det bliver en familiedag til Skjoldenæsholm Sporvejsmuseum ved Ringsted. Information om turen og tilmelding hænger ved LPO kontoret.

 

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 6. oktober. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest fredag d. 3. oktober