MTA 2015

Der var på LSU mødet d. 3. december en drøftelse af den mildt sagt ringe MTA for Odense 2 og 3. Konklusionen blev, at der udarbejdes en lokal handlingsplan, som sikrer større fysisk afstand mellem gruppeledere og medarbejdere. Tiltaget vil kræve nogle ændringer af de fysiske rammer på depotet, og økonomien hertil er i skrivende stund uafklaret. Resultatet indikerer også, at der kunne være et behov for at arbejde med tilliden mellem ledelse og medarbejdere. LPO Odense opfordrede på den baggrund til, at den lokale ledelse i højere grad møder medarbejderne 1 til 1, fremfor at blive viklet ind i større debatter ved ”det ovale bord”.

 

iPad

På det seneste styregruppemøde blev de mange udeståender drøftet, herunder manglende hjælp / vejledning / uddannelse. Fremføring gav (igen) tilsagn om hjælp til de, der har behov, og LPO Odense opfordrer derfor fortsat til, at man kontakter egen gruppeleder, hvis man har mangler ud i iPad. Fremføring har på baggrund af konklusioner på nævnte styregruppemøde givet tilsagn om at udsende info, men infoen er fortsat ikke udsendt.

Der er i øvrigt en del der bøvler med uvirksomme app. Man skal i så fald kontakte forretningsstøtte på 2468 7575. Sidst men ikke mindst, skal det understeges – uanset hvad visse ledere påstår – at LPO’s repræsentanter i Styregruppen ikke har godkendt iPad i den nuværende udformning. Det er i øvrigt heller ikke LPO, der har ansvaret for iPad projektet. Det har de, der får løn for det, altså ledelsen.

 

SAP frihedskvoter

Det er aftalt med Fremføring, at man – såfremt der fortsat er fejl i de frihedskvoter fra SAP systemet, som fremgår af Ferieplan – skal henvende sig til egen gruppeleder, da det, i lighed med, hvis der er fejl i lønberegning, mv., er arbejdsgiverens ansvar at løse de fejl, der måtte være. Er det ikke muligt at opnå enighed med egen leder, er man naturligvis velkommen til at kontakte LPO Odense (Søren eller Peter).

 

Svendborgbanen

Fyns Amts Avis kører p.t. en stor kampagne vedr. tog til tiden på Svendborgbanen. Lokalgruppebestyrelsen hilser initiativet velkommen, da det sætter fokus på flere af de store udfordringer vi daglig slås med, f.eks. vendinger i Stenstrup.

Banen trænger i den grad til noget stabilitet. Det er i den forbindelse på ingen måde en hjælp, at Ringe systemet i K16 er blevet parret med det nye regionaltogssystem på Østfyn. Ændringen – og de tilhørende disponeringsregler – bevirker aflysninger. Seneste påfund er at afgå fra Odense til Svendborg i minuttal 59 med stop på alle stationer og i konsekvens heraf aflyse afgangen til Svendborg minuttal 13. I teorien er det måske meget godt, bortset fra, at hovedparten af banens passagerer står på i Odense og næppe er perronen et kvarter før afgang. Hvad blev der lige af kunderettidigheden (det med at rettidighed skal beregnes i forhold til det antal passagerer, der påvirkes af en forsinkelse)? LPO Odense har kastet sig ind i kampen. Både for at få adskilt Østfyn og Svendborgbanen, og for bedre disponeringsregler.

 

Ny kollega på Odense depot

LPO Odense har modtaget meddelelse om, at lokomotivfører Tom Korsbakke, Aarhus, pr. 15. januar 2016 forflyttes til Odense depot. Lokalgruppebestyrelsen byder Tom velkommen.

 

Generalforsamlingen 2016

Den ordinære generalforsamling afholdes fredag d. 29. januar 2016 kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus.

I henhold til vedtægterne § 6 skal evt. forslag til generalforsamlingen være os i hænde senest d. 21. januar kl. 12. I må meget gerne sende disse på mail til: pkanstrup@dsb.dk.

Vi kan allerede nu oplyse, at såvel Peter (formand), som Søren (bestyrelsesmedlem) søger genvalg. Desuden er vi bekendt med, at Jesper Lismoes og Poul Skov begge søger genvalg Turgruppen.

I lighed med foregående år får vi besøg fra Områdegruppens daglige ledelse, hvor områdegruppeformand, Søren Max Kristensen vil komme med et indlæg under punktet eventuelt / afslutning.

 

Næste møde

Næste møde afholdes torsdag d. 21. januar 2016. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.

Lokalgruppebestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår