MTA 2015

Baseret på resultaterne af de senere års MTA var der næppe ret mange, som havde sat næsen op efter den helt store åbenbaring i forbindelse med MTA 2015. Alligevel springer resultatet lokalt i de to grupper i Odense i øjnene. Markante fald på stort set alle parametre (måske lige med undtagelse af ”det sociale samvær”), og de dårligste MTA’er i Fremføring F&R.

Endnu er LPO Odense ikke indkaldt til drøftelse af resultatet i det lokale samarbejdsudvalg (LSU), men lokalgruppebestyrelsen har allerede gjort sig en række overvejelser i forhold til, hvad der måske burde kigges på, for at der kan opnås et acceptabelt resultat. Det er imidlertid ikke givet, at vi alene sidder med de gode ideer. Har du forslag til, hvad der kræves for at højne arbejdsglæden på Odense depot, er du derfor mere end velkommen til at kontakte lokalgruppeformanden, så vi får så mange input som muligt med til drøftelsen på LSU.

 

Sommerferievalg 2016

Sommerferievalgets 1. søgerunde afholdes i perioden 2. – 4- december 2015. Der søges således:

  • Onsdag d. 2. dec.: Feriegruppe A – D
  • Torsdag d. 3. dec.: Feriegruppe E – H
  • Fredag d. 4. dec.: Feriegruppe I + J

Når feriegruppe J d. 4. dec. har afsluttet søgningen, starter 2. søgerunde, hvor der som bekendt søges nedefra (J13). Søgetidspunkter i 1. søgerunde er kl. 9.00 de nævnte datoer. Evt. personligt fremmøde skal ske i tidsrummet kl. 9.00 – 9.15. Ansøgningsfristen i 2. søgerunde er d. 4. dec. kl. 14.00. Den fri søgning starter når 2. søgerunde er slut, dog tidligst d. 4. dec. Kl. 16.

Er du i tvivl om din indplacering i feriegrupperne, fremgår den af opslaget ved LPO kontoret og af det udsendte materiale (mail fra Feriekontrollen v/ Søren Kingo).

 

Parkeringsforhold Odense st.

Der er fra LSU udsendt en retningslinje for parkering i og omkring OBC, herunder en opfordring til at modvirke problemet med manglende parkeringsplads i OBC, ved at parkere i indhegningen ved forsyningsanlægget, når man møder ind til kursus deltagelse. LPO Odense opfordrer de af vores medlemmer, der kører i bil, til at støtte op om retningslinjen, om ikke andet så fordi det også kommer én selv til gode, når man møder ind i det tidsrum, hvor der er mangel på parkeringspladser.

 

Svendborgbanen – driftsproblemer / rettidighed

Der er fortsat en del udfordringer omkring driftssituationen på Svendborgbanen. På grund af løvfald kører der frem til udgangen af november ikke MG på banen. Det er i skrivende stund uvist om tiltaget har den ønskede effekt i forhold til regulariteten. Løvfald er imidlertid ikke det eneste problem. Desværre har der også været et par sager, som alene skyldes DSB’s – eller rettere Driftscenterets – ageren, bl.a. en sag, hvor en omgang bytog blev aflyst pga. lokomotivførermangel, men hvor årsagen blot var, at pågældende var disponeret til andet arbejde (hjælpe en håndværker med at rigge et togsæt op, som havde holdt flere dage i Nyborg). Også det forslag til ændret disponering, som DSB i pressen har bakket op om (gennemkørsel i Stenstrup Syd og Svendborg Vest på vej mod Svendborg, som alternativ til vendinger i Stenstrup), volder åbenbart problemer i DCDK, idet de tilsyneladende havde fået opfattelse af, at der også skulle køres igennem på vej retur til Stenstrup. Desuden vendes der tilsyneladende fortsat i Stenstrup ved forsinkelser.

Ovennævnte bekræfter, at der er plads til forbedringer, og LPO Odense forsøger fortsat at få vores direktører til at forholde sig til problemstillingerne, ikke bare i overskriftsform, men også i praksis. Som følge heraf er du meget velkommen til at kontakte os, såfremt du oplever disponeringer, som fører til aflysninger / delaflysninger.

Og så for lige at skære det ud i pap. LPO Odense er fortsat af den opfattelse, at en overliggende stamme og mulighed for skarpe krydsninger i Svendborg er den rigtige løsning i forhold til at fjerne / minimere forsinkelser på banen.

 

Generalforsamlingen 2016

Lokalgruppens ordinære generalforsamling afholdes fredag d. 29. januar kl. 13.30 i Hjallese Forsamlingshus. Indkaldelse og forslag til dagsorden følger (senest d. 22. december). Husk at evt. forslag til behandling på generalforsamlingen (som meget gerne må fremsendes på mail) skal være lokalgruppebestyrelsen i hænde senest 8 dage før, dvs. torsdag d. 21. januar kl. 12.00

 

Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 16. december. Sager som ønskes behandlet på dette møde skal være os i hænde senest dagen før.