Referat fra:

Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt mandag d. 16/1-2017 kl. 9:00 på LPO kontoret

 

Deltagere:

Peter Kanstrup (PK)

Kent L Jensen (KLJ)

Danny Vøttrup (DV)

Morten Kruse Jørgensen (MKJ), Afbud

Søren Kingo Jensen (SKJ) referent

 

Der var følgende dagsorden:

1.: Valg af ordstyrer og referent.                                                                                                                                                             2.: Godkendelse af dagsorden.

3.: Godkendelse af referat fra sidste møde

4.: Sager til behandling, jf. Q-drev

5.: Notater fra udvalgsmøder, mv., jf. Q-drev

6.: Økonomi.

7.: Lokalinformation.

8.: Opgaver / kommende planlægning

 

Add. 1)

Ordstyrer DV, referent SKJ

 

Add. 2)

Dagsorden godkendes

 

Add. 3)

Referat godkendt

 

Add. 4)

Svendborgbanen:

DSB opfylder i øjeblikket kontrakten på Svendborgbanen, og på denne baggrund vil DSB og pendlertalskvinden ikke ændre køreplanerne, jvf. artikel på Fyens.dk.

 

Hvileværelser:

LKF skal respektere den, af ledelsen, udarbejdede værelsestildeling.

Der er ikke aftale om at TGF kan benytte værelserne, og på baggrund af en konkret sag rettes henvendelse til ledelsen, for løsning af denne.

 

Add. 5)

Intet

 

Add. 6)

Gennemgang af årsregnskab og budget

Regnskabet er fremlagt og godkendt.

Der er bevilget ca. 2000 kr. til skituren, jf. skatteregler herfor.

Der er indkøbt en gave til de LKF, der var på job juleaften, jf. beslutning herom.

Saldoen på vores konto er dags dato kr. 136.554,26

 

Add. 7)

Lokalinfo:

Udsendes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

 

Add. 8)

Planlægning af generalforsamling 2017