Områdegruppebestyrelsen har desværre – på baggrund af den nuværende Corona-situation i Danmark – set sig nødsaget til at udsætte lokalgruppernes generalforsamlinger 2021.

 

Der findes naturligvis, i en situation så ekstraordinær som Corona-pandemien, ikke en paragraf i nogen vedtægter, som beskriver, hvorledes en evt. udsættelse skal / bør håndteres. Områdegruppebestyrelsen har det overordnede ansvar og har derfor, på lokalgruppernes vegne, taget denne beslutning. Ud over det rent formelle, sikrer det også en ensartet beslutning gældende for samtlige lokalgrupper.

 

Beslutningen har på ingen måde været let, da lokalgruppernes generalforsamlinger jo er hjørnestenen i vores medlemsdemokrati. Det er imidlertid ikke den første og nok heller ikke den sidste aflysning / udsættelse forårsaget af Corona. Aflysninger og udsættelser er en del af dagens uorden i disse Corona-tider og derfor er områdegruppebestyrelsens beslutning dybest set nok heller ikke overraskende for ret mange af vores medlemmer.

 

Man kunne måske godt have bøjet de nugældende regler, som kan læses på Coronasmitte.dk, på en sådan måde, at det med et hav af begrænsninger og restriktioner havde været muligt at gennemføre generalforsamlingerne. Vi har i stedet valgt at prioritere fornuft og moral. Og så har vi nok også skelet lidt til den mutation af Corona-virusset, der p.t. bekymrer og formentlig vil føre til yderligere restriktioner.

 

Ingen håber, at der – som vi har set det blandt personalet på S-tog – kommer et stort udbrud af COVID-19 blandt lokomotivpersonalet på Fjern. Skulle det alligevel ske, har det også spillet ind i vores overvejelser, at et sådant udbrud ikke skulle kunne spores tilbage til lokomotivførernes samvær på en lokalgruppe generalforsamling.

 

Udsættelsen gælder indtil videre. Områdegruppebestyrelsen vil primo marts vurdere, om lokalgruppernes generalforsamlinger kan afholdes inden sommerferieperiodernes start (dvs. udgangen af april, eller måske lidt ind i maj måned 2021). Hvis vi til den tid vurderer, at Corona-situationen kræver yderligere udsættelse, vil generalforsamlingerne tidligst kunne afholdes fra sidst i september, da vi ikke mener, det vil være rimeligt med afholdelse i ferieperioder, hvor medlemmerne enten er fraværende pga. ferie, eller ikke kan søge fri for at kunne deltage.

 

Yderligere information om udsættelsen i din lokalgruppe udsendes af din lokale bestyrelse / tillidsrepræsentant.

 

Områdegruppebestyrelsen udsender primo marts en opdateret medlemsinformation vedr. evt. yderligere udsættelse, eller afholdelse, af lokalgruppernes generalforsamlinger.