Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har d. 17. januar besluttet at opfordre Regeringen til at trække forslaget om at ændre Store Bededag fra en helligdag til en arbejdsdag, alternativt sende forslaget til folkeafstemning.

 

FH besluttede samtidig at iværksætte en underskriftsindsamling med henblik på at afdække opbakningen til en sådan folkeafstemning. LPO’s områdegruppebestyrelse bakker op om FH’s initiativ og opfordrer alle til at støtte med jeres underskrift. Underskriftindsamlingen kan tilgås på dette link: https://bevarstorebededag.dk/.

 

Ved seneste opgørelse d. 18. januar havde ca. 275.000 kr. skrevet under.

 

FH’s hovedargumenter mod Regeringens indgreb er:

  • Lønmodtagernes fridage, herunder de forhandlede tillæg, afskaffes ved lov
  • Arbejdstiden øges, endda i en tid, hvor stress i stadigt stigende grad har udviklet sig til en folkesygdom.
  • Og værst af alt, så er det et indgreb i den danske model og de aftaler, som vi har forhandlet på plads med arbejdsgiverne, endda uden inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

Man kan læse mere om FH’s udmeldinger om Store Bededag på denne side.

 

Hvis Regeringen ønsker at ændre i forhold, som normalt reguleres af arbejdsmarkedets parter, kan de indkalde til trepartsforhandlinger. Det er der en lang tradition for og mange udfordringer – ikke mindst under Coronaepidemien – er blevet løst den vej rundt. Så hvad er argumentet for at lade være? Den her udfordring er vel ikke sværere end håndtering af Corona?

 

Lad os slutte med en klar opfordring til Regeringen (og landets øvrige politikere). Vis nu, at I støtter den danske model, ikke ved diverse skåltaler, men også i konkret handling. På forhånd tak.