I forbindelse med behandling af indsendte brudsager vedr. såvel normtid, som reglen om maks. 160 timer på 4 kalenderuger, har vi ved den konkrete sagsbehandling konstateret, at overskridelsen i nogle tilfælde skyldtes private bytninger af tjenester.

 

Nu er der jo intet galt i, at man bytter en tjeneste med en kollega, men den oprindelige tjenestetid fastholdes ved private bytninger, dvs. man kan hverken bytte sig til en kortere eller en længere arbejdstid.

 

Det er der for så vidt intet nyt i. Proceduren for håndteringen af normtid og byttede tjenester i LTD går helt tilbage til systemets ibrugtagning i 2008, men det er naturligvis nyt, at håndteringen også gælder for reglen om maks. 160 timer på 4 uger, da denne regel jo først er kommet til i 2019.

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at de særlige ydelser beregnes at den tjeneste, man bytter sig til.

 

LPO vil på baggrund af ovenstående opfordre til, at man – når man registrerer sin arbejdstid og særlige ydelser – er opmærksom på reglerne i forbindelse med private bytninger.